0
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
1. Masuknya Umar tidak lepas dari campur tangan seorang wanita bernama Fatimah
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
2.Fatimah adalah putri Khatthab bin Nufa’il al-Makhzumi al-Quraisy, seorang mulia berderajat tinggi dan utama di kalangan orang Arab.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
3.Fatimah binti Khatthab memiliki peran penting di masa awal dakwah Rasulullah SAW.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
4.Dia termasuk salah seorang wanita shahabiyah yang pertama berbaiat di hadapan Rasulullah SAW.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
5.Demikian juga suaminya, Said bin Zaid. Beliau memberi contoh mulia bagi setiap muslimah dalam hal menyembunyikan dan menjaga rahasia.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
6. Sebagai bentuk perlindungan, terhadap Islam dan terhadap Rasulullah SAW. Dia juga mempraktikkan keteladanan dalam keberanian.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
7.Nikmat besar yang sangat disyukurinya adalah atas izin Allah, ia berhasil menghantar sang kakak, Umar bin Khatthab memeluk Islam.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
8.Sebagaimana permohonan Nabi Muhammad saw kepada Allah, agar menguatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
9.Umar bin Khatthab RA, mengisahkan tentang dirinya masuk Islam. Beliau berkata, aku keluar rumah 3 hari sesudah masuk Islamnya Hamzah RA.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
10. Aku bertemu dengan Nu’aim bin Abdillah al-Makhzumi.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
11.Aku katakan kepadanya,” Apakah kamu benci agama bapak moyang kamu dan lebih cenderung kepada agama Muhammad?”
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
12.Dia menjawab, “Orang yang lebih besar haknya atas dirimu saja sudah melakukan hal ini.”
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
14.“Adikmu, Fatimah dan iparmu, yakni suaminya, Said bin Zaid.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
16.Ketika pintu terbuka, akupun masuk. Akupun bertanya,” Suara apa yang kudengar tadi ?”.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
15.Aku bergegas menuju rumah adikku. Kudapati pintunya terkunci, tetapi aku mendengar dengungan suara dari dalam rumah.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
17.Fatimah membantah,” Aku tidak mendengar apa-apa.” Kami terus berbantah-bantahan, hingga akhirnya kupegang kepalanya.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
Fatimah berkata,” Semua ini akan mencelakakanmu, aku malu ketika aku melihat darah.”
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
19.Aku berkata,” Perlihatkan kepadaku kitab yang kudengar kalian membacanya tadi.”
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
20.Fathimah menjawab, “Kami mengkhawatirkan (perbuatan) kamu atasnya.”
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
21.Kukatakan, “Jgn khawatir. Aku bersumpah demi tuhan-tuhan itu, aku pasti mengembalikannya apabila aku sudah membacakannya kepada mereka.”
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
22.Adikku berkata, “Tidak menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan.” Lantas Aku mandi dan kubaca:
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
23.1. Thaahaa.2. Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah;
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
24.3. tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),
Load Remaining (16)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.