Mengalih Bentuk Sebagian Kekayaan, dari #Harta Menuju #Ilmu | @salimafillah

Bukan bermaksud untuk membenci harta. Namun, mari sedikit-banyak mengalihbentuknya menjadi ilmu. Yuk, baca!
infaq ibadah maksiat nafkah ilmu karunia bekal surga harta cinta
3
Salim A. Fillah @salimafillah
1. Shalih(in+at), mari isi hari yang diberkahi ini dengan semangat tuk mengalih bentuk sebagian kekayaan, dari #harta menuju #Ilmu.
Salim A. Fillah @salimafillah
2. Sebab keutamaan #Ilmu di atas #harta, telah disebutkan ‘Ali ibn Abi Thalib dengan begitu indahnya. Mari kita eja & tambahkan beberapa.
Salim A. Fillah @salimafillah
3. #Ilmu utama dibanding #harta, sebab ia warisan Rasul & Anbiya’; sementara emas-perak-permata, dilungsurkan Fir’aun, Qarun, & raja-raja.
Salim A. Fillah @salimafillah
4. #Ilmu lebih utama daripada #harta, sebab ilmu menjaga pemiliknya, sementara pemilik harta bersusah payah memelihara kekayaannya.
Salim A. Fillah @salimafillah
5. #Ilmu lebih hebat daripada #harta. Jika ilmu menguasai harta, jadi mulialah keduanya. Jika harta menguasai ilmu, kan terhinalah keduanya.
Salim A. Fillah @salimafillah
6. #Ilmu lebih agung dibanding #harta, sebab kekayaan akan berkurang jika dibelanjakan, sementara pengetahuan bertambah jika dibagikan.
Salim A. Fillah @salimafillah
7. #Ilmu lebih setia daripada #harta. Ilmu menyertai pemiliknya menuju kematian & kebangkitan. Tapi harta tak mau ikut & tetap di dunia.
Salim A. Fillah @salimafillah
8. Pemilik #Ilmu terhormat & diperlukan semua insan; dari jelata hingga para raja. #Harta hanya berguna, dalam kebutuhan faqir & dhu'afa.
Salim A. Fillah @salimafillah
9. Bagi pemilik #harta, bermunculanlah musuh jahat & kawan tak tulus. Sedangkan berpunya #Ilmu, memperbanyak saudara & mengurangi seteru.
Salim A. Fillah @salimafillah
10. Pemilik #harta hanya digelari yang baik-baik jika mau memberi. Pemilik #Ilmu digelari yang baik-baik sejak belajar, apalagi mengajar.
Salim A. Fillah @salimafillah
11. Tamak pada #Ilmu; mulialah yang masih bodoh maupun sudah cendikia. Tamak terhadap #harta; nistalah yang masih miskin maupun sudah kaya.
Salim A. Fillah @salimafillah
12. Di akhirat; pemilik #harta kan rumit urusan sebab berbelit hisabnya, sementara pemilik #Ilmu akan mendapat kemudahan & syafa’at NabiNya.
Salim A. Fillah @salimafillah
13. Kemuliaan pemilik #harta ada pada kekayaan; terletak di luar dirinya. Keagungan ahli #Ilmu ialah pengetahuan; menyatu bersama sosoknya.
Salim A. Fillah @salimafillah
14. Musuh Musa yang ber-#harta; Qarun & Fir’aun, jatuh bersombong-mengaku tuhan. Kawannya yang ber-#Ilmu; Khidzir, rendah hati-berkehambaan.
Salim A. Fillah @salimafillah
15. Semua ibadah & ketaatan pada Allah, harus dilakukan dengan #Ilmu. Tapi banyak kemaksiatan keji & munkar, bisa dilakukan dengan #harta.
Salim A. Fillah @salimafillah
16. Sulit menemukan kemaksiatan yang ditujukan untuk memperoleh #Ilmu. Bertabur banyaknya dosa-dosa yang ditujukan untuk mendapat #harta.
Salim A. Fillah @salimafillah
17. #Harta membawa kesedihan sebelum mendapatkannya, memberi kekhawatiran setelah memperolehnya. #Ilmu itu kegembiraan & keamanan, kapanpun.
Salim A. Fillah @salimafillah
18. Mencintai #Ilmu, memiliki maupun tidak, adalah mataair kebajikan. Mencintai #harta, baik berpunya ataupun papa, adalah sumber keburukan.
Salim A. Fillah @salimafillah
19. Adam diciptakan, lalu dia dibekali #Ilmu -bukan #harta-, yang membuatnya unggul di hadapan para malaikat. {QS 2: 31-34}
Salim A. Fillah @salimafillah
20. Rabb menurunkah wahyu pertama terkait #Ilmu {QS 96: 1-5}. Allah memerintahkan Dia ditauhidkan dengan ilmu {QS 47: 19}. Bukan #harta.
Salim A. Fillah @salimafillah
21. #Harta hanya bisa mulia & membawa ke surga jika dibersamai #Ilmu. Ilmu tak harus disertai harta untuk itu. {Simpulan, HR Ath Thabrani}
Salim A. Fillah @salimafillah
22. Orang ber-#harta & ber-#ilmu yang berinfaq, pahala-nya SAMA DENGAN orang berilmu yang baru bercita untuk itu. {Simpulan HR Ath Thabrani}
Salim A. Fillah @salimafillah
23. #Ilmu & #harta. Hadits riwayat Imam Ath Thabrani yang tersimpul di nomor 21-22 yang lalu, berbunyi sebagai berikut: ~>
Salim A. Fillah @salimafillah
24. “Terbagi hamba-hamba Allah itu menjadi 4 golongan. Golongan pertama, dikaruniai Allah #Ilmu & #harta. Maka dia bertaqwa kepada Allah..
Salim A. Fillah @salimafillah
25. ..Dan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Golongan kedua; diberi Allah #Ilmu, namun tak dilimpahi #harta. Maka dia bertaqwa padaNya..
Load Remaining (5)
Login and hide ads.