Perang Badar di Ramadhan

Kronik Perang Badar
0
Taushiyah @taushiyah

1. #Ramadhan adalah bulan kemenangan. begitu banyak peristiwa penting yang dialami oleh Rasul SAW dan para sahabat di bulan ini.

12/07/2013 17:13:25 WIB
Taushiyah @taushiyah

2. turunnya wahyu pertama kali, perang Badar, hingga peristiwa penuh cinta seperti pernikahan Rasul dgn Hafshah terjadi di bulan #ramadhan

12/07/2013 17:18:02 WIB
Taushiyah @taushiyah

3. Diantara peristiwa penting di bulan #ramadhan, perang Badar mungkin menjadi peristiwa paling berat yang dirasakan para sahabat.

12/07/2013 17:22:24 WIB
Taushiyah @taushiyah

4. Bagaimana tidak, para sahabat yg baru saja mendapatkan perintah utk berpuasa #ramadhan harus menghadapi peperangan yang tidak mereka duga

12/07/2013 17:23:28 WIB
Taushiyah @taushiyah

5. Saat itu tahun #ramadhan 2 H. Rasulullah memberi perintah kepada para sahabat untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yg datang dari Syam

12/07/2013 17:28:25 WIB
Taushiyah @taushiyah

6. Rasulullah bersabda kepada para sahabat:"Ini Kafilah dagang Quraisy membawa harta-harta mereka. Keluarlah kalian menuju kepadanya...

12/07/2013 17:29:52 WIB
Taushiyah @taushiyah

7. ... semoga Allah memberikannya untuk kalian". demikian sabda Rasulullah SAW.

12/07/2013 17:31:24 WIB
Taushiyah @taushiyah

8. Sabda Rasul SAW tak lain adalah upaya mengambil kembali harta kaum muslimin yang diambil paksa kafir Quraisy saat para sahabat berhijrah.

12/07/2013 17:32:33 WIB
Taushiyah @taushiyah

9. Hal ini menjadikan para sahabat hanya siap utk melakukan pencegatan, bukan untuk berperang. Apa hendak dikata, peperanganlah yg dihadapi

12/07/2013 17:34:11 WIB
Taushiyah @taushiyah

10. maka di tahun pertama mereka berpuasa, Rasulullah dan para sahabat berperang untuk pertama kalinya pula. di sebuah tempat bernama Badar.

12/07/2013 17:36:43 WIB
Taushiyah @taushiyah

11. Rasulullah memimpin sendiri pasukan yang berjumlah 313 orang tersebut menghadapi 1000 jiwa pasukan kfair Quraisy.

12/07/2013 17:37:59 WIB
Taushiyah @taushiyah

12. Rasulullah mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum sebagai wakil beliau di Madinah, sebelum kemudian mengganti Ummi Maktum dgn Abu Lubabah

12/07/2013 17:39:31 WIB
Taushiyah @taushiyah

13. Abu Jahal menjadi pemimpin pasukan kafir Quraisy. Awalnya kekuatan mereka sebanyak 1300 orang, kemudian berkurang menjadi 1000 orang.

12/07/2013 21:20:07 WIB
Taushiyah @taushiyah

14. Rasulullah mengutus Ali bin Abu Thalib, Zubair bin Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqash untuk memata-matai pasukan Abu Jahal.

12/07/2013 21:23:01 WIB
Taushiyah @taushiyah

15. Rasulullah juga membawa pasukan mendekati mata air badar. Ada usulan dari Hubab bin Mundzir agar pasukan lebih dekat dari mata air.

12/07/2013 21:25:31 WIB
Taushiyah @taushiyah

16. Tujuannya agar saat berperang, Pasukan musuh tidak mendapatkan air. usulan Hubab ini diterima Rasulullah.

12/07/2013 21:28:21 WIB
Taushiyah @taushiyah

17. diadakan adu tanding saat kedua pasukan berhadapan. Abu Jahal mengutus Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah.

12/07/2013 21:33:23 WIB
Taushiyah @taushiyah

18. Sementara Rasulullah mengutus Ubadah bin al-Harits, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib.

12/07/2013 21:35:07 WIB
Taushiyah @taushiyah

19. Ubadah berhadapan dengan Utbah, Hamzah berhadapan dengan Syaibah, dan Ali berhadapan dengan Walid bin Utbah.

12/07/2013 21:36:03 WIB
Taushiyah @taushiyah

20. Ali dan Hamzah berhasil mengalahkan lawan-lawannya. pertarungan sengit terjadi antara Utbah dgn Ubadah. Ubadah yg menang terluka parah.

12/07/2013 21:38:02 WIB
Taushiyah @taushiyah

21. Di sisi lain, Rasulullah terus menerus bedoa kepada Allah agar Allah berkenan memberi kemenangan kepada pasukan muslim.

12/07/2013 21:39:23 WIB
Taushiyah @taushiyah

22. Rasulullah berdoa:" Ya Allah, penuhilah bagiku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengingatkan-Mu akan...

12/07/2013 21:40:27 WIB
Taushiyah @taushiyah

23. ... sumpah dan janji-Mu." Rasulullah juga berdoa:" Ya Allah, jika pasukan ini hancur pada hari ini, tentu Engkau tidak akan disembah...

12/07/2013 21:41:56 WIB
Taushiyah @taushiyah

24. ... lagi. Ya Allah, kecuali jika memang Engkau menghendaki untuk disembah untuk selamanya hari ini." Doa Rasulullah penuh harap.

12/07/2013 21:43:27 WIB
Taushiyah @taushiyah

25. Pertempuran hebat terjadi. Allah menurunkan malaikat untuk membantu pasukan Islam. Allah berfirman:" Sesungguhnya Aku akan mendatangkan

12/07/2013 21:47:00 WIB
Load Remaining (9)

Comment

No comments yet. Write yours!