#EkonomiSyariah masa Khulafa ar-Rasyidin (1) | @HasanahCentre

Pembahasan soal sektor ekonomi syariah pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Yuk, simak!
syariah umar zakat Bank harta bakr ekonomi tanah islam nabi
0
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
2. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar ash-Shiddiq yang bernama lengkap Abdullah ibn Abu Quhafah at-Tamimi menjadi Khalifah Islam pertama.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
3. Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
4. Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
5. Abu Bakar juga melaksanakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum muslimin, sebagian menjadi tanggungan Negara.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
6. Abu Bakar mengambil alih tanah-tanah dari orang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
7. Dalam distribusi harta Baitul Mal, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan: memberikan jumlah yg sama kepada semua sahabat Rasulullah.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
8. Menurut Abu Bakar, dalam keutamaan iman, Allah lebih tahu. Dalam kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
9. Abu Bakar tidak pernah menumpuk harta di Baitul Mal dalam waktu lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
10. Kebijakan Abu Bakar meningkatkan aggregate demand & aggregate supply yg menaikkan pendapatan nasional, memperkecil kesenjangan sosial.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
11. Khalifah berikutnya adalah Umar ibn al-Khattab yang dikenal dengan Amir al-Mu’minin (Komandan Orang-Orang Yang Beriman).
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
12. Umar mengatur administrasi negara menjadi delapan wilayah propinsi: Mekah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, & Mesir.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
13. Pada masa Umar, harta di Baitul Mal dikeluarkan bertahap sesuai kebutuhan yang ada, bahkan di antaranya disediakan dana cadangan.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
14. Pembangunan Baitul Mal dilatarbelakangi kedatangan Abu Hurairah (Gubernur Bahrain) yang membawa harta hasil kharaj 500.000 dirham.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
15. Harta tersebut disimpan di Baitul Mal sebagai cadangan, untuk keperluan darurat, pembayaran gaji tentara dan kebutuhan ummat lainnya.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
16. Pasca Syiria, Sawad (Irak) & Mesir takluk, harta Baitul Mal meningkat: kharaj Sawad = seratus juta dinar, kharaj Mesir = dua juta dinar.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
17. Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah adalah pihak berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
18. Namun, khalifah tidak boleh menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Tunjangan Umar sebagai Khalifah pun tidak naik.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
19. Gaji Umar per tahun: 5000 dirham, dua stel pakaian dan seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji. #EkonomiSyariah
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
20. Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
21. Baitul Mal digunakan untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar. #EkonomiSyariah
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
22. Baitul Mal digunakan untuk membiayai penguburan orang-orang miskin; membayar utang orang-orang yang bangkrut. #EkonomiSyariah
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
23. Baitul Mal digunakan untuk membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu, serta memberikan pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial.
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
24. Khalifah Umar juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta Baitul Mal. #EkonomiSyariah
KomunitasBankSyariah @HasanahCentre
25. Di tingkat provinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta umat bukan gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh.
Load Remaining (5)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.