1
Salim A. Fillah @salimafillah
1. Suatu hari Rasulullah sedang bersama para sahabat; sejenak beliau tepekur dengan wajah khawatir; tapi tak lama kemudian tertawa. #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
2. Terheran, para sahabatpun bertanya, “Ya RasulaLlah, ada apakah kiranya sehingga engkau tampak khawatir tetapi kemudian tertawa?” #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
3. “Telah diperlihatkan padaku”, ujar beliau sembari tersenyum, “Dua orang dari kalangan ummatku yang bersengketa di hadapan Allah.” #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
4. Satu di antara mereka berkata: “Ya Rabbi, tegakkan keadilan di antara kami; dulu di dunia, saudaraku ini berlaku zhalim & keji!” #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
5. Si tergugat tertunduk malu, menangiskan sesal & takut. Maka Allah pun memanggil sang penuntut dengan lembut & berfirman padanya. #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
6. “Wahai hambaKu, angkatlah kepalamu!” Maka sang penggugat menengadah & melihat sebuah istana yang begitu indahnya. Dia terpesona. #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
7. Istana itu terbuat dari permata & marjan, dibingkai oleh emas, dihiasi mutiara. Maka dengan takjub ternganga, hamba itu bertanya. #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
8. “Duh Rabbi; bagi Nabi siapakah istana ini? Atau milik orang shiddiq yang mana ia? Atau kepunyaan pahlawan syahid zaman apa pula?” #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
9. Maka Allah berfirman; “Istana ini akan menjadi milik siapapun yang mampu membayar harganya.” Penggugat itu terbelalak & bertanya. #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
10. “Berapakah harganya Ya Rabbi? Dengan apakah orang yang menginginkan akan membayarnya? Siapakah yang beruntung bisa memilikinya?” #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
11. Allah berfirman; “Adalah dirimu mampu membayar harganya. Jika kau memaafkan saudaramu itu, niscaya istana ini kan jadi milikmu!” #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
12. Maka berteriaklah hamba itu tergembira, “Demi kemuliaan & keagunganMu Ya Rabbi; sungguh kini aku telah memaafkan saudaraku ini!” #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
13. Maka Allah karuniakan istana itu; Dia hapuskan dendam & luka di hatinya, hingga mereka kembali bersaudara & bertetangga di surga. #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
14. "Kami lenyapkan segala dendam di hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan di atas dipan-dipan." {QS 15: 47} #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
15. Hikmah pertama dari #kisah ini adalah; sebaik apapun menjadi insan, berupaya menjaga keshalihan & akhlaq; kita mungkin menyakiti sesama.
Salim A. Fillah @salimafillah
16. Jika ada kesalahan & aniaya kita pada sesama; sengaja atau tidak; semoga kelak Allah yang kan membela kita di pengadilanNya. #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
17. Tentu tidak semua insan mendapat kehormatan dibela Allah 'Azza wa Jalla. Ada yang ketika digugat; Allah persilakan si penuntut.. #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
18. ..mengambil kebaikan si tergugat untuk ditambahkan pada pahalanya. Atau jika tiada lagi kebaikan, dosa si penggugat dialihkan.. #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
19. ..pada orang yang telah menzhaliminya -dengan lisan maupun tangan- di dunia. Na'udzu biLlah. Mari melayakkan diri tuk dibelaNya. #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
20. "Hai orang beriman; jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian & meneguhkan telapak kaki kalian." {QS 47: 7} #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
21. Pelajaran lain; jika memaafkan di akhirat berbalas istana surga; maka betapa mulia yang berkenan memaafkan sejak di dunia. #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
22. Seperti sahabat yang dijamin surga; amal-ibadahnya dianggap biasa; tapi selalu melepas semua luka, kecewa, & iri jelang tidurnya. #kisah
Salim A. Fillah @salimafillah
23. Dikutip dengan tambahan dari Syarh Shahih Muslim-nya Imam An Nawawi. Semoga #kisah 'Istana Kemaafan' mengilhami Shalih(in+at) sekalian:)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.