0
Islam Diaries @IslamDiaries
1. Bismillah, kita mengetahui betul bahwa Allah Maha #Adil. Lalu kita lihat ada sebagian manusia yg iri akan yang lain.
Islam Diaries @IslamDiaries
2. Pahamilah kultwit ini secara keseluruhan. Allah Ta’ala berfirman pada (QS. Asy Syuraa: 27) | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
3. “Dan jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
4. tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
5. tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
6. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.”(QS. Asy Syuraa: 27) | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
7. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan,“Seandainya Allah memberi hamba tersebut rizki lebih dari yang mereka butuh | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
8. tentu mereka akan melampaui batas, berlaku kurang ajar satu dan lainnya, serta akan bertingkah sombong.” | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
9. Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan, “Akan tetapi Allah memberi rizki pada mereka sesuai dengan pilihan-Nya | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
10. dan Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Allah tentu yang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk mereka. | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
11. Allah-lah yang memberikan kekayaan bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya. | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
12. Dan Allah-lah yang memberikan kefakiran bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya. | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
13. Boleh jadi Allah memberikan kekayaan dalam rangka istidroj, yaitu agar makin membuat seseorang terlena dlm maksiat & kekufuran. | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
14. Artinya disebabkan maksiat atau kesyirikan yang ia perbuat, Allah beri ia kekayaan,
Islam Diaries @IslamDiaries
15. akhirnya ia pun semakin larut dalam kekayaan tersebut dan membuat ia semakin kufur pada Allah. | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
16. Mungkin ia memang pantas diberi kekayaan, namun karena ia adalah orang yang durhaka. | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
17. Kekayaan ini diberikan hanya untuk membuat ia semakin terlena dan bukan karena dirinya mulia. | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
18. Jadi pemberian kekayaan bukanlah menunjukkan kemuliaan seseorang, | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
19. namun boleh jadi adalah sebagai istidroj (yaitu untuk semakin menjerumuskannya dalam maksiat). | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
20. Allah memberi kekayaan sesuai dengan keadilan Allah, Dan ia pun tahu kondisi terbaik untuk seorang hamba. | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
21. Namun perlu diketahui, seseorang diberi kekayaan ada dua kemungkinan: | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
22. Pertama: Itulah yang Allah takdirkan karena itulah yang pantas untuknya. Jika diberi kefakiran, malah ia akan kufur pada Allah. | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
23. Kedua: Boleh jadi juga karena istidroj yaitu membuat seorang hamba semakin terlena dalam maksiat dan kekufuran. | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
24. Karena Allah berfirman, “Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), | #Adil
Islam Diaries @IslamDiaries
25. maka Allah terus akan memalingkan hati mereka.” (QS. Ash Shof: 5). | #Adil
Load Remaining (9)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.