0
Taushiyah @taushiyah
1. Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adakah yang lebih baik dan utama dari mereka? Rasa-rasanya tiada seorangpun yg bisa menandingi mereka
Taushiyah @taushiyah
2. Marilah kita lihat bersama firman Allah dalam surat Ali Imran:110. Allah berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk...
Taushiyah @taushiyah
3. manusia, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah..." (QS 3:110) #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
4. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dalam QS 3:110 adalah mereka yang berhijrah dari Makkah ke Madinah... #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
5. yang ikut perang badar, dan yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah. Inilah yang Allah sebut sebagai 'umat terbaik' #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
6. Diantara semua sahabat, terdapat seseorang yang paling tinggi ilmunya dan paling mulia akhlaknya. #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
7. Siapakah dia, sahabat mulia itu? Dialah yang Allah maksud dalam QS 9:40, "...sedang dia salah seorang dari dua orang... #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
8. .. ketika keduanya berada dalam gua,ketika itu dia berkata kepada sahabatnya,"Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah.. #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
9. bersama kita..." (QS 9:40). Dialah Abdullah bin Abu kuhafah, atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Bakar ash-Siddiq #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
10. Ayahnya bernama Utsman bin Amir atau lebih dikenal dgn nama Abu Kuhafah, ibunya bernama ummu al-Khair Salma binti Shakhr #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
11. Abu Bakar di masa jahiliyah diberi julukan al-Atiq karena ketampanan wajah dan kemuliaan akhlaknya #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
12. Marilah kita perhatikan perkataan ummul mukminin, istri Rasulullah, 'Aisyah ttg perawakan ayahnya #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
13. "berkulit putih, kurus, tipis pelipisnya, kecil pinggangnya, wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, berkening lebar" #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
14. Abu Bakar berasal dari Bani Taim, nasabnya bertemu dgn Rasulullah pada kakek ke-enam, Murrah bin Ka'ab. #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
15. Oleh kaumnya, Abu Bakar diberi tanggung jawab mengurusi diyat. Beliau juga termasuk 10 orang paling penting di Mekkah #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
16. Abu Bakar adalah lelaki pertama yg masuk Islam. Keislamannya adalah keislaman yang paling memberikan manfaat kepada Islam #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
17. Darinyalah, masuk Islam sahabat-sahabat utama lainnya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Zubair bin Awwam #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
18. Infaq hartanya luar biasa besar. Ia menginfakkan 40ribu dirham di awal keislamannya. Ia pula yang membebaskan Bilal. #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
19. Ingatkah kita peristiwa hijrahnya Rasulullah dan Abu Bakar? Beliaulah yang menemani Rasulullah di malam2 yang gelap #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
20. Beliau rela menahan rasa sakit sengatan kalajengking karena takut Rasulullah yg sedang tidur di pangkuannya terbangun #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
21. Marilah kita dengar pendapat beberapa sahabat ttg keutamaan Abu bakar #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
22. Ibnu Umar berkata, "Kami selalu membanding-bandingkan para sahabat di masa Rasulullah... #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
23. ... maka kami sepakat memilih Abu Bakar yang paling utama, kemudian Umar, selanjutnya Utsman bin Affan" #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
24. Rasulullah bersabda,"Andai saja aku boleh mengambil kekasih selain Allah, pasti aku akan memilih Abu Bakar sbg kekasih" #sirahsahabat
Taushiyah @taushiyah
25. Ada kisah menarik yang menggambarkan kedudukan Abu Bakar. Suatu ketika, Abu Bakar datang menghadap Rasulullah #sirahsahabat
Load Remaining (15)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.