Riwayat Imam Ibnu Katsir (Ismail bin Umar bin Katsir Al-Dimasyqi) by @bumisyam

sejarah hidup dan karya2 ulama besar dan mufassir Imam Ibnu Katsir
ibnu katsir sejarah
0
Proptech Indonesia @ProptechID
Hey sahabat Bumi Syam, susah tidurkah engkau malam ini? daripada bingung mari menyimak kisa Ibnu #katsir berikut ini :) semoga bermanfaat
Proptech Indonesia @ProptechID
Ibnu #Katsir: Mufassir yang Unggul di Bidang Hadis
Proptech Indonesia @ProptechID
Kitab tafsir, Tafsir al-Qur’an al-Adzim karya Syaikh Ibnu #Katsir telah mnjadi rujukan penting para pengkaji ilmu al-Qur’an hingga saat ini
Proptech Indonesia @ProptechID
Kkuatannya trletak pd pnjelasannya yg dilengkapi dgn hadis2 & riwayat2 yg masyhur. Ia sgt ketat mnyeleksi riwayat2 yg diragukan ksahihannya.
Proptech Indonesia @ProptechID
Metode memaparkan penjelasannya dengan penafsiran al-Quran dengan al-Quran (tafsirul Qur’an bil Qur’an),
Proptech Indonesia @ProptechID
atau dengan penafsiran al-Quran dengan hadis (tafsirul Qur’an bil Hadits),
Proptech Indonesia @ProptechID
Penafsiran dengan pendapat para ulama salaf yang saleh dari kalangan para sahabat dan tabi’in (generasi setelah sahabat),
Proptech Indonesia @ProptechID
dan dengan konsep-konsep bahasa Arab. Tafsirnya dikenal terbaik pada masanya.
Proptech Indonesia @ProptechID
Syaikh Ibnu Katsir adalah mufassir kenamaan yang lahir di negeri Syam.
Proptech Indonesia @ProptechID
Nama aslinya Ismail bin Umar bin Katsir al-Dimasyqi al-Syafi’i. ‘Katsir’ sebenarnya nama kakeknya bukan nama Ayahnya.
Proptech Indonesia @ProptechID
Tapi ia terkenal dengan Ibnu Katsir, dinisbatkan kpada kakeknya. Dilahirkn pada tahun 701 H/1301 M di Bushro, sebuah daerah di negeri Syam
Proptech Indonesia @ProptechID
Ayahnya adalah seorang ulama d daerahnya. Mnjadi khatib di Masjid tempat kelahirannya. Ktika masih berumur 2 tahun, ayahnya meninggal dunia
Proptech Indonesia @ProptechID
Saudaranya yang bernama Kamaluddin Abdul Wahab yang mengasuhnya hingga ia menuntut ilmu di kota Damaskus.
Proptech Indonesia @ProptechID
Pada umur tujuh tahun ia pindah ke Damaskus bersama saudara lelakinya untuk mencari guru.
Proptech Indonesia @ProptechID
Di Damaskus, Ibnu Katsir banyak menimba ilmu dari para ulama di kota tersebut, salah satunya adalah Imam al-Dzahabi.
Proptech Indonesia @ProptechID
Bliau jg mnimba ilmu dr Isa bin Muth’im, Ibn Asyakir, Ibn Syairazi, Ishaq bin Yahya bin al-Amidi, Ibn Zarrad & Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.
Proptech Indonesia @ProptechID
Selain itu, beliau juga belajar kepada Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mizzi, salah seorang ahli hadits di Syam.
Proptech Indonesia @ProptechID
Oleh Syaikh al-Mizzi, Ibnu Katsir diambil menantu.
Proptech Indonesia @ProptechID
Kota Damaskus pada waktu itu menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan.
Proptech Indonesia @ProptechID
Kota ini mnjadi pusat perhatian para pencari ilmu dan ulama. Banyak sekali ulama’ yang memiliki otoritas tinggi yg mengajar di kota Damaskus
Proptech Indonesia @ProptechID
Di sinilah Ibnu Katsir mendalami ilmu agama. Saudara laki-lakinya, Abdul Wahab, setia mendampingi Ibnu Katsir belajar.
Proptech Indonesia @ProptechID
Ia sudah seperti ayahnya sendiri, menghidupi dan mengajari.
Proptech Indonesia @ProptechID
Abdul Wahab merupakan guru pertamanya Ibnu Katsir, sebelum Ibnu Katsir belajar ilmu agama kepada para Syaikh.
Proptech Indonesia @ProptechID
Di Damaskus inilah Ibnu Katsir tumbuh besar hingga menjadi ulama’. Beliau juga menjadi guru besar di Masjid Umayyah Damaskus.
Proptech Indonesia @ProptechID
Selain tafsir, ia juga menulis kitab-kitab fikih, hadis dan sejarah.
Load Remaining (28)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.