Tanggapan Ust. @salimafillah terhadap kultwit @ulil tentang khamar/#Miras . (Diskusi @fahiraidris & @ulil & @salimafillah )

Tanggapan Ust. @salimafillah terhadap kultwit @ulil tentang khamar/#Miras . (Diskusi @fahiraidris & @ulil & @salimafillah )
1
Salim A. Fillah @salimafillah
1) Sungguh kami awam & bodoh, menganggap semua hal dapat dirujuk pada Quran. Tapi membualkah Abu Bakr saat berkata, "Andai kekang.." #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
2) ..untaku hilang; kan kudapati (bagaimana bersikap & bertindak atas) ia dalam Kitabullah"? Segala yang penting telah diturunkanNya. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
3) Yang awal-awal menarik bagi kami ialah pernyataan Gus @ulil bahwa QS16:67 mengandung pujian kepada khamr. Diri bodoh ini menelisik. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
4) Apa pendapat mufassir atas kalimat "Dan dari buah kurma & anggur, kalian ambil minuman memabukkan & rizqi yang baik"; pujiankah? #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
5) Yang terdapati; As Suyuthi misalnya menyatakan bahwa "Minuman memabukkan" disebut tersendiri sebab tak termasuk "rizqi yang baik". #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
6) Ibn Katsir menyatakan; "Minuman memabukkan" mewakili apa yang dibuat manusia dari perasan aneka buah (Nabidz); yang disalahgunakan. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
7) Lainnya; "Bahwa dari karunia Allah yang indah (buah); manusia diuji untuk memilih, akan membuat hal yang merusak atau memperbaiki." #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
8) Maka tepat makna sesuai lanjutan ayat; "Sesungguhnya dalam yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang memikirkan". #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
9) Tentang nabidz yang diterjemahkan Gus @ulil sebagai wine; ada bahasan dalam Fiqh tentang batas perasan buah masih disebut Nabidz. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
10) Sebab terkait dengan hukum (nabidz halal, khamr haram); beberapa Fuqaha' yang hati-hati membatasi nabidz seumur pagi-petang saja. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
11) Pendapat lain; sehari-semalam. Yang paling longgar sefaham kami hanya terpajan 3 hari. Lebih dari itu ia telah bergejala "muskir". #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
12) Tentu ini beda dengan wine yang makin tua (makin berat peragiannya, makin tinggi kadar pemabukannya) justru kian 'bagus' & mahal. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
13) Oleh sebab itu; menghindari menyebut "nabidz" di luar apa yang dita'rifkan para fuqaha' ini agaknya lebih selamat & menyelamatkan. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
14) Tentang betapa kecanduannya bangsa 'Arab terhadap khamr; yang amat keras sebab terasal perasan kurma; hadits 'Aisyah telah jelas. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
15) Demikianlah hingga menurut beliau; pengharaman khamr diturunkan bertahap. Sebab seandainya langsung diharamkan di awal Risalah.. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
16) ..niscaya mereka -para pencandu yang telah berislam maupun belum- akan berlantang, "Kami takkan tinggalkan khamr selama-lamanya!" #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
17) Saya ingat semangat antiperbudakan Gus @ulil & sesal beliau mengapa Islam terkesan tak tuntas menghapus perbudakan. Semoga juga.. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
18) ..semangat beliau tentang khamr ini sama. Sebab jika perbudakan terkait dengan salah satu Maqashidusy Syari'ah yang dharuriyah.. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
19) ..yakni hifzhun nafs (dalam hak hidupnya) & hifzhun nasl (dalam berketurunannya); khamr juga terkait dasar penting; hifzhul 'aql. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
20) Jadi; menurut Asy Syathibi; ada tujuan diturunkannya syari'at. Di antara tujuan itu; ada 5 yang primer. Di antara yang primer.. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
21) ..itu hifzhun nafs (menjaga & menghormati jiwa) yang bersesuain semangat Gus @ulil memberantas perbudakan. Di antara yang primer.. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
22) ..itu jua ada hifzhul 'aql (menjaga & menghormati akal) yang dengan maksud ini pula Allah mengharamkan khamr nan terbukti merusak. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
23) Maka jika soal khamr TUNTAS hukumnya dengan 4 ayat yang diturunkan bertahap -tak seperti perbudakan dalam pandangan Gus @ulil-.. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
24) ..amat masuk akal jika Gus @ulil bahagia atas ketuntasan hukum khamr ini sebab dengannya insan & martabatnya terjaga dari bahaya. #khmr
Salim A. Fillah @salimafillah
25) Sebab pula; begitulah tadi telah kita lihat asasnya dalam Maqashid, perbudakan & khamr sama-sama merendahkan kualitas kemanusiaan. #khmr
Load Remaining (55)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.