Kewajiban pria sholat di masjid

Chirpified
0
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

Datang seorang buta kepada Nabi SAW ,kemudian berkata :”Ya Rasulullah,saya ini tidak punya penuntun jalan untuk ke masjid” >>

11/04/2013 16:10:23 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> Dan meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk sholat dirumahnya. Maka kemudian Rasulullah beri keringanan. >>

11/04/2013 16:10:32 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> Tatkala hendak pergi,Rasulullah memanggilnya seraya berkata:”Apakah kamu mendengar suara adzan?” >>

11/04/2013 16:10:39 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> Orang buta tadi menjawab :”Iya”.Rasul mengatakan :”Penuhilah (panggilan adzan)!” (HR Muslim No.653)

11/04/2013 16:10:48 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

“Barangsiapa mendengar panggilan untuk shalat dan ia tidak menjawabnya maka tidak sah shalat yang ia lakukan.” (HR Muslim)

11/04/2013 16:20:23 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

Barangsiapa yg ingin berjumpa dengan Allah kelak dalam keadaan muslim, >>

11/04/2013 16:29:25 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> maka hendaklah dia menjaga sholat lima waktu tatkala dia diseru (dengan adzan). >>

11/04/2013 16:29:42 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan sebuah sunnah yang agung,dan sholat berjamaah adalah di antara sunnah tersebut. >>

11/04/2013 16:30:30 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> Seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang belakangan, >>

11/04/2013 16:30:41 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. >>

11/04/2013 16:30:51 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> Jika kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka sungguh kalian telah berada dalam kesesatan.” (HR. Muslim)

11/04/2013 16:31:05 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

Sesungguhnya kamu semua dianggap seperti berada dalam shalat, sejak kamu menantikan shalat itu.( HR Bukhari)

11/04/2013 16:32:03 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

Barangsiapa yang enggan pada sunnahku, maka ia bukanlah termasuk dalam golonganku.(Muttafaq 'alaih)

11/04/2013 16:32:17 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

“Siapapun yang memperhatikan sunnah dengan baik, akan jelas baginya bahwa mengerjakannya di masjid hukumnya fardhu ain. >>

11/04/2013 16:37:35 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>>Kecuali jika ada halangan yang membolehkannya untuk meninggalkan shalat jumat dan shalat berjamaah. >>

11/04/2013 16:37:47 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>>Maka tidak datang ke masjid tanpa uzur, sama dengan meninggalkan shalat berjamaah tanpa uzur. >>

11/04/2013 16:37:56 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> Dengan demikian saling bersepakatlah hadis-hadis dan ayat-ayat. – Ibnul Qayyim

11/04/2013 16:38:05 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

"Tiada tiga orangpun yang berada dalam suatu kampung atau suatu desa yang di kalangan mereka tidak didirikan shalat -berjamaah-, >>

11/04/2013 17:05:53 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> melainkan syaitan telah dapat memenangkan mereka itu. Maka dari itu, hendaklah engkau semua tetap menjaga shalat berjamaah, >>

11/04/2013 17:06:06 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> sebab sesungguhnya serigala itu dapat makan dari kambing yang jauh -yakni yang terpencil dari kawanannya-." (HR Abu Dawud)

11/04/2013 17:06:16 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Demi Zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, >>

11/04/2013 17:07:40 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> sesungguhnya saya telah bersengaja hendak menyuruh supaya diambilkan kayu bakar, lalu dicarikanlah kayu bakar itu, >>

11/04/2013 17:07:47 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> kemudian saya menyuruh supaya shalat dilakukan dengan dibunyikan adzan dahulu untuk shalat tadi, >>

11/04/2013 17:07:56 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> selanjutnya saya menyuruh seorang lelaki untuk menjadi imamnya orang banyak -dalam shalat jamaah itu-, >>

11/04/2013 17:08:03 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> seterusnya saya sendiri pergi ke rumah orang2 LELAKI -yg tdk ikut berjamaah- utk saya bakar saja rumah2 mereka itu (Muttafaq 'alaih)

11/04/2013 17:09:19 WIB
Load Remaining (5)

Comment

No comments yet. Write yours!