Sholat Sunnah Rawatib / Muakad

Chirpified
0
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

Kita bahas sholat sunnah yuk malam ini,biar sholat2 wajib kita yg masih belum sempurna kita tambal dengan sholat2 sunnah

27/03/2013 20:29:10 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

Tidaklah seorang muslim mendirikan shalat sunnah ikhlas karena Allah sebanyak dua belas rakaat selain shalat fardhu, >>

27/03/2013 20:31:18 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga.” (HR. Muslim no. 728)

27/03/2013 20:31:34 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

“Barangsiapa menjaga dalam mengerjakan shalat sunnah dua belas rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga, >>

27/03/2013 20:32:59 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> yaitu empat rakaat sebelum zhuhur, dua rakaat setelah zhuhur, dua rakaat setelah maghrib, >>

27/03/2013 20:33:11 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> dua rakaat setelah isya` dan dua rakaat sebelum subuh.” (HR. At-Tirmizi no. 379 dan An-Nasai no. 1772 dari Aisyah)

27/03/2013 20:33:22 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

“Aku menghafal sesuatu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berupa shalat sunnat sepuluh raka’at yaitu; >>

27/03/2013 20:34:16 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> dua raka’at sebelum shalat zuhur, dua raka’at sesudahnya, dua raka’at sesudah shalat maghrib di rumah beliau, >>

27/03/2013 20:34:31 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> dua raka’at sesudah shalat isya’ di rumah beliau, dan dua raka’at sebelum shalat subuh.” (HR. Bukhari 937, 1165 dan Muslim no. 729)

27/03/2013 20:35:27 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

“Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan shalat (sunnah) 4 raka’at sebelum Ashar.” (HR. Abu Daud no. 1271 dan At-Tirmizi no. 430)

27/03/2013 20:36:49 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

“Barangsiapa yang menjaga (sholat) empat rakaat sebelum dzuhur dan empat rakaat sesudahnya, Allah haramkan baginya api neraka”. >>

27/03/2013 20:40:14 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> (HR. Ahmad 6/325, Abu Dawud no. 1269, At-Tarmidzi no. 428, An-Nasa’i no. 1814, Ibnu Majah no. 1160)

27/03/2013 20:40:24 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

Dari dalil2 yg ada maka kesimpulannya Sholat sunnah rawatib paling minimal adalah 10 rakaat,yg terdiri dari : 2 rakaat sebelum subuh, >>

27/03/2013 20:56:02 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> 2 rakaat sebelum zuhur,2 rakaat sesudah zuhur,2 rakaat setelah maghrib,dan 2 rakaat setelah isya

27/03/2013 20:56:55 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

Kemudian bisa juga sholat sunnah rawatib dengan 12 rakaat,yg terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur ,>>

27/03/2013 20:57:28 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> 2 rakaat setelah zuhur ,2 rakaat setelah maghrib ,dan 2 rakaat setelah isya

27/03/2013 20:57:47 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

Jika ingin sholat sunnah rawatib lebih lagi maka bisa lakukan 14 rakaat terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur , >>

27/03/2013 20:58:14 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya

27/03/2013 20:58:39 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

Lalu jika masih ingin lebih lagi sholat rawatibnya bisa ditambahkan menjadi 18 rakaat ,yaitu 2 rakaat sebelum subuh, >>

27/03/2013 20:59:24 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> 4 rakaat sebelum zuhur ,4 rakaat setelah zuhur ,4 rakaat sebelum ashar ,2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya

27/03/2013 20:59:53 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

Semua tadi adalah sholat sunnah rawatib yaitu sunnah yg ditekankan dan hampir selalu dilakukan oleh rasulullah berdasarkan dalil2 yg shahih

27/03/2013 21:02:33 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

Diluar sunnah rawatib masih ada sunnah biasa,terutama utk sholat qobliyah,di semua sholat wajib ada qobliyahnya ,berdasarkan dalil berikut

27/03/2013 21:03:45 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

Di antara setiap dua adzan (azan dan iqamah) itu ada shalat (sunnah).” Beliau mengulanginya hingga tiga kali. >>

27/03/2013 21:05:08 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

>> Dan pada kali yang ketiga beliau bersabda, “Bagi siapa saja yg mau mengerjakannya (HR Bukhari no. 588 dan Muslim no. 1384)

27/03/2013 21:05:27 WIB
Pejuang Subuh @PejuangSubuh

Hanya sholat qobliyah subuh (2 rakaat) ,qobliyah zuhur (2 atau 4 rakaat) dan qobliyah ashar (4 rakaat) saja yg termasuk rawatib

27/03/2013 21:08:20 WIB
Load Remaining (15)

Comment

No comments yet. Write yours!