0
@ayosholawat
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang - Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam
@ayosholawat
1. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW
@ayosholawat
2. (Nabi Muhammad SAW) sang pembawa dan penyampai kabar gembira kepada kaum mukminin, sebagaimana firman Allah SWT:
@ayosholawat
3. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (QS 2:223)
@ayosholawat
4. Dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. (QS 3:171)
@ayosholawat
5. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW
@ayosholawat
6. (Nabi Muhammad SAW) sang pembawa dan penyampai kabar gembira kepada orang-orang yang ingat (berzikir), sebagaimana firman Allah SWT
@ayosholawat
7. Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu (QS 2:152)
@ayosholawat
8. berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya (QS 33:41)
@ayosholawat
9. dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang (QS 33:42)
@ayosholawat
10. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu) (QS 33:43)
@ayosholawat
11. supaya Dia mengeluarkanmu dari kegelapan kpd cahaya (yg terang). dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yg beriman (QS 33:43)
@ayosholawat
12. salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya Ialah: "Salam" (QS 33:44)
@ayosholawat
13. dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka (QS 33:44)
@ayosholawat
14. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW
@ayosholawat
15. (Nabi Muhammad SAW) sang pembawa dan penyampai kabar gembira kepada orang-orang yang beramal, sebagaimana firman Allah SWT
@ayosholawat
16. Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan (QS 3:195)
@ayosholawat
17. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman (QS 40:40)
@ayosholawat
18. Maka mereka akan masuk Surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab (QS 40:40)
@ayosholawat
19. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW
@ayosholawat
20. (Nabi Muhammad SAW) sang pembawa dan penyampai kabar gembira kepada orang-orang yg kembali kepada Tuhannya, sebagaimana firman Allah SWT
@ayosholawat
21. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang mau kembali kepada-Nya (QS 17:25)
@ayosholawat
22. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah Balasan orang-orang yang berbuat baik (QS 39:34)
@ayosholawat
23. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW
Load Remaining (133)

Comment

Login and hide ads.
Login and hide ads.