KUMPULAN TWEET @bijakjawa

1
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Yen awake dewe ora bisa diandelke kanggo ngrampungi perkara, Andelna Gusti Allah sing genah bisa ngrampungi. #BijakJawa

20/02/2013 18:04:19 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Yen ngguyu wae seneng ngapa kok mbesengut, Wong liya melu ayem yen rupane katon seneng. #BijakJawa

20/02/2013 06:01:18 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Gusti Allah wis nyiapke sakabehing jawaban saka kasusahan2 & urip sing ora kepenak,Tugase dewe gelem takon & percaya ati.#BijakJawa

20/02/2013 05:52:42 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

"Ana mangsane wong arep seneng iku susah dhisik, Wong arep mulya iku rekasa dhisik" Monggo dikunjungi mugi manfaat »» http://t.co/7RKvSLjd

19/02/2013 21:36:02 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Elinga yen donya iki ora bakal dipanggoni sak lawase, Yen wis tekan titi wancine, Awake dewe bakal ninggalke. #BijakJawa

19/02/2013 19:41:46 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Timbalane Gusti kang Maha Suci dadi dalane uwong2 kang seneng ngresiki diri supaya bisa gawe sucining pikir,ati,jiwa lan raga.#BijakJawa

19/02/2013 18:08:44 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

"Yen ati lagi ora pener, Apa2 ora mener" Monggo dikunjungi mugi manfaat »» http://t.co/cAe924iD

20/02/2013 05:57:13 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

"Yen arep mlaku kudu dipikir, Yen wis dipikir enggal mlaku, Aja mung mikir wae nanging ora mlaku2" Monggo dikunjungi »» http://t.co/v0GBu6AQ

19/02/2013 16:22:30 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Urip iku terus mlaku, Bebarengan karo wektu, Sing bisa gawa lakumu, Supaya apik nasibmu. #BijakJawa

19/02/2013 06:07:24 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Dadi manungsa sing bisa ngatur urip, Aja gelem diatur urip, Nanging aja nglaleake aturane Sing Gawe Urip. #BijakJawa

19/02/2013 13:50:03 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Elinga yen donya iki ora bakal dipanggoni sak lawase, Yen wis tekan titi wancine, Awake dewe bakal ninggalke. #BijakJawa

17/02/2013 14:01:41 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Aja kesusu, Aja seneng nyusu2. Alon2 waton kelakon. Tetep eling lan waspada. #BijakJawa

17/02/2013 05:54:58 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Aja gampang nyalahke wong liya saka masalah sing teka, Iku bisa mung karana penampane awake dewe sing kurang amba. #BijakJawa

16/02/2013 18:51:24 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

"Kitab suci kudu diwaca kanti tulusing ati,iku sing bisa nentremke ati" Monggo dikunjungi mugi manfaat »» http://t.co/GdX0x9bm

14/02/2013 17:29:37 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

"Ngumbar alane wong wong liya iku pada kaya ngumbar alane dewe ... " Monggo dikunjungi mugi manfaat »» http://t.co/WKUidvA8

14/02/2013 18:28:00 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Yen durung bisa laku sing becik, Paling ora bisa kocap sing becik. Iku luwih apik tinimbang laku lan kocap sing ala. #BijakJawa

15/02/2013 10:04:58 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

"Sapa seneng tetulung bakal gampang oleh pitulungan" Monggo dikunjungi mugi manfaat »» http://t.co/zJn1g9jw

15/02/2013 12:39:12 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Gusti Allah iku ora bisa dicedhaki nganggo napsu, Sapa sing nekat, Edan dadine. #BijakJawa

15/02/2013 16:13:26 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Nyiapke diri kanggo srengenge sing wis marani muga2 dina iki bisa dadi dalan ngapikke diri, mberkahi lan ngrejekeni #BijakJawa

16/02/2013 06:03:15 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

"Supayane uripmu pernah aja seneng nampa barang sing ora genah" Monggo dikunjungi mugi manfaat »» http://t.co/nbjY6aNU

16/02/2013 05:51:39 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Urip iku mung sawang sinawang, Seneng nyawang enake uwong, Lali penake dewe. Seneng duwene uwong, lali duwene dewe. #BijakJawa

16/02/2013 12:50:23 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Ora ana kamulyan sing tanpa ngliwati sabar rikala susahe lan sukur rikala senenge. Monggo dikunjungi mugi manfaat »» http://t.co/j8YHfsMT

14/02/2013 11:02:17 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Urip kuwi pinter2an, Pinter2an anggone dadi apik, Pinter2an anggone jujur, Pinter2an angone nyedhaki Gusti #BijakJawa

14/02/2013 06:11:07 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Sing tenanan anggone sinau, Ilmumu ngundakke derajatmu. Sing tenanan anggone megawe, Bandhamu ngundhakke senengmu. #BijakJawa

14/02/2013 06:17:20 WIB
Gus_Raharjo @Gus_Raharjo

Aja nyawang sugih dadi ukuran mulya,Aja nyawang mlarat dadi ukuran hina,Mulya iku ana becike laku lan ati sing cedhak marang Gusti#BijakJawa

14/02/2013 17:16:45 WIB
Load Remaining (40)

Comment

No comments yet. Write yours!