1
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Yen awake dewe ora bisa diandelke kanggo ngrampungi perkara, Andelna Gusti Allah sing genah bisa ngrampungi. #BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Yen ngguyu wae seneng ngapa kok mbesengut, Wong liya melu ayem yen rupane katon seneng. #BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Gusti Allah wis nyiapke sakabehing jawaban saka kasusahan2 & urip sing ora kepenak,Tugase dewe gelem takon & percaya ati.#BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
"Ana mangsane wong arep seneng iku susah dhisik, Wong arep mulya iku rekasa dhisik" Monggo dikunjungi mugi manfaat »» http://t.co/7RKvSLjd
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Elinga yen donya iki ora bakal dipanggoni sak lawase, Yen wis tekan titi wancine, Awake dewe bakal ninggalke. #BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Timbalane Gusti kang Maha Suci dadi dalane uwong2 kang seneng ngresiki diri supaya bisa gawe sucining pikir,ati,jiwa lan raga.#BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
"Yen ati lagi ora pener, Apa2 ora mener" Monggo dikunjungi mugi manfaat »» http://t.co/cAe924iD
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
"Yen arep mlaku kudu dipikir, Yen wis dipikir enggal mlaku, Aja mung mikir wae nanging ora mlaku2" Monggo dikunjungi »» http://t.co/v0GBu6AQ
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Urip iku terus mlaku, Bebarengan karo wektu, Sing bisa gawa lakumu, Supaya apik nasibmu. #BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Dadi manungsa sing bisa ngatur urip, Aja gelem diatur urip, Nanging aja nglaleake aturane Sing Gawe Urip. #BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Elinga yen donya iki ora bakal dipanggoni sak lawase, Yen wis tekan titi wancine, Awake dewe bakal ninggalke. #BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Aja kesusu, Aja seneng nyusu2. Alon2 waton kelakon. Tetep eling lan waspada. #BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Aja gampang nyalahke wong liya saka masalah sing teka, Iku bisa mung karana penampane awake dewe sing kurang amba. #BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
"Kitab suci kudu diwaca kanti tulusing ati,iku sing bisa nentremke ati" Monggo dikunjungi mugi manfaat »» http://t.co/GdX0x9bm
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
"Ngumbar alane wong wong liya iku pada kaya ngumbar alane dewe ... " Monggo dikunjungi mugi manfaat »» http://t.co/WKUidvA8
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Yen durung bisa laku sing becik, Paling ora bisa kocap sing becik. Iku luwih apik tinimbang laku lan kocap sing ala. #BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
"Sapa seneng tetulung bakal gampang oleh pitulungan" Monggo dikunjungi mugi manfaat »» http://t.co/zJn1g9jw
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Gusti Allah iku ora bisa dicedhaki nganggo napsu, Sapa sing nekat, Edan dadine. #BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Nyiapke diri kanggo srengenge sing wis marani muga2 dina iki bisa dadi dalan ngapikke diri, mberkahi lan ngrejekeni #BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
"Supayane uripmu pernah aja seneng nampa barang sing ora genah" Monggo dikunjungi mugi manfaat »» http://t.co/nbjY6aNU
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Urip iku mung sawang sinawang, Seneng nyawang enake uwong, Lali penake dewe. Seneng duwene uwong, lali duwene dewe. #BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Ora ana kamulyan sing tanpa ngliwati sabar rikala susahe lan sukur rikala senenge. Monggo dikunjungi mugi manfaat »» http://t.co/j8YHfsMT
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Urip kuwi pinter2an, Pinter2an anggone dadi apik, Pinter2an anggone jujur, Pinter2an angone nyedhaki Gusti #BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Sing tenanan anggone sinau, Ilmumu ngundakke derajatmu. Sing tenanan anggone megawe, Bandhamu ngundhakke senengmu. #BijakJawa
Jateng_Kita @Gus_Raharjo
Aja nyawang sugih dadi ukuran mulya,Aja nyawang mlarat dadi ukuran hina,Mulya iku ana becike laku lan ati sing cedhak marang Gusti#BijakJawa
Load Remaining (40)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.