APA YANG DIMAKSUD DENGAN ILMU TAJWID ?

Simak Chirpstory nya disini
0
Belajar Tajwid @Belajar_Tajwid

11. PEMBAHASAN : Ilmu ini membahas tentang kaidah dan hukum-hukum Qiroah (bacaan) Al-Qur'an.

05/02/2013 20:40:29 WIB
Belajar Tajwid @Belajar_Tajwid

10. Kemudian Qiroah para tabi’in, lalu Qiroah Sepuluh Imam, hingga sampai kepada kita secara mutawatir.

05/02/2013 20:38:39 WIB
Belajar Tajwid @Belajar_Tajwid

9.PENGAMBILAN : Ilmu ini diambil dari tata cara Qiroah Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam,kemudian Qiroah para sahabat radhiallahu’anhum

05/02/2013 20:37:40 WIB
Belajar Tajwid @Belajar_Tajwid

8. PENAMAAN : Dinamakan ILMU AT-TAJWID

05/02/2013 20:35:51 WIB
Belajar Tajwid @Belajar_Tajwid

7. PENISBATAN : Dinisbatkan kepada Ilmu Syar’i yang membantu seseorang dalam memahami kitabullah ‘Azza waJalla.

05/02/2013 20:34:52 WIB
Belajar Tajwid @Belajar_Tajwid

6. Sebagaimana mempalajarinya mengandung keutamaan yang besar pula karena ia membantu seorang muslim dalam membaca Al-Qur’an dengan benar.

05/02/2013 20:33:53 WIB
Belajar Tajwid @Belajar_Tajwid

5. KEUTAMAAN : Merupakan ilmu yang terbaik, Karena ia berhubungan dengan Kalamullah subhanahu wata’ala,

05/02/2013 20:32:30 WIB
Belajar Tajwid @Belajar_Tajwid

4. TUJUAN/HASIL : (1)Bagusnya bacaan, (2)Terjaganya lisan dari kesalahan ketika membaca Al-Qur’an, untuk menggapai ridho Allah Ta'ala

05/02/2013 20:31:09 WIB
Belajar Tajwid @Belajar_Tajwid

2. Secara istilah : Ilmu yg mempelajari cara pengucapan huruf Arab yg benar dengan mengetahui tempat keluar dan sifat-sifat huruf tersebut

05/02/2013 20:27:31 WIB
Belajar Tajwid @Belajar_Tajwid

1. PENGERTIAN AT-TAJWID Secara bahasa : Berasal dari kata dalam bahasa Arab "Jawwada-yujawwidu" = Tahsin / Memperbaiki

05/02/2013 20:22:58 WIB
Belajar Tajwid @Belajar_Tajwid

APA YANG DIMAKSUD DENGAN ILMU TAJWID ?

05/02/2013 20:20:51 WIB

Comment

No comments yet. Write yours!