0
Basa Sunda @bahasa_sunda
Daun salam jeung talingkup, dongdoman di sisi huma, agama islam geus cukup, padoman hirup di dunya #sisindiran
Basa Sunda @bahasa_sunda
Sing getol nginum jajamu, nu guna nguatkeum urat, sing getol néangan élmu, nu guna dunya akhérat #sisindiran
Basa Sunda @bahasa_sunda
Titiran di luhur gunung, keur macok sirama-rama, pikir henteu kudu bingung, mun nyekel kana agama #sisindiran
Basa Sunda @bahasa_sunda
Tangkal jambé tangkal wareng, ditutuh disisi huma, keur padoman hirup urang, eunggeus nyata nya agama #sisindiran
Basa Sunda @bahasa_sunda
Melak markusa na jungkrang, ngareuyna haur jeung jambé, nu bisa nulungan urang, ukur amal anu hadé #sisindiran
Basa Sunda @bahasa_sunda
Lauk emas jeung tamakang, ngumpul na dapuran kangkung, boga emas kakayaan, sadayana gé dikantun #sisindiran
Basa Sunda @bahasa_sunda
Masak selar, lauk tuna, naon baé samarana, lamun urang tilar dunya, amal urang nu dibawa #sisindiran
Basa Sunda @bahasa_sunda
Kopo jalan ka huma, tangkal hiris di handapna, poko ajaran agama, Qur'an hadis duanana #sisindiran
Basa Sunda @bahasa_sunda
Hurang jeung lauk tuna, moal bisa hirup di sumur, urang ayeuna di dunya, moal hirup saumur-umur #sisindiran
Basa Sunda @bahasa_sunda
Kembang waluh eukeur mekar, padeukeut jeung kembang jaat, ambéh pajauh jeung mungkar, ulah sok ninggalkeun sholat #sisindiran
Basa Sunda @bahasa_sunda
Sok pelakan tangkal salam, dina taneuh deukeut taman, laksanakeun rukun islam, make dasar kaimanan #sisindiran

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.