#KhilafahAjaranIslam by @rohandichannel

Chirpified
0
Rohandi الوحواح @rohandichannel

[KHILAFAH AJARAN ISLAM] 1. Panduan dasar umumnya terdapat dalam al qur’an: - Istilahnya langsung disebut Allah Swt QS. 2 : 30, 38: 26 - Kewajiban berhukum dengan hukum Allah Swt (QS. 5: 48) - Perintah mentaati pemimpin (4: 59) #KhilafahAjaranIslam

10/03/2020 16:48:47 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

2. Istilah dan rinciannya disebut dalam al hadits: ● Khalifah sebagai junnah: إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ #KhilafahAjaranIslam

10/03/2020 17:00:06 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

“Sesungguhnya seorang imam adalah perisai, orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung“ (HR. al-Bukhari, Muslim, an-Nasai dan Ahmad). #KhilafahAjaranIslam

10/03/2020 17:01:04 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

● Khalifah sebagai ro’in (pemimpin) dan mas’ul (penanggung jawab): الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari). #KhilafahAjaranIslam

10/03/2020 17:02:21 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

● Khalifah sebagai pemersatu: أَمْر الإِماَمِ يَرْفَعُ الخِلاَفَ ● Khalifah sebagai pelaksana dan penjaga hukum syariah #KhilafahAjaranIslam

10/03/2020 17:05:36 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

● “Khilafah", "Imamah Kubra" dan "Imarah al-Mu’minin" merupakan istilah-istilah yang sinonim dengan makna yang sama.” (Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, 9/881). #KhilafahAjaranIslam

10/03/2020 17:08:17 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

● “Khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.” (Al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, hlm. 226). #KhilafahAjaranIslam

10/03/2020 17:09:15 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

3. Sejarah Kehidupannya Terabadikan dalam Catatan Sejarah Para Ulama. Seperti: ● Tarikh al-Umam wa al-Muluk, karya at-Thabari [w. 310 H], al-Kamil fi at-Tarikh, karya Ibn Atsir [w. 606 H], al-Bidayah wa an-Nihayah, karya Ibn Katsir [w. 774 H] #KhilafahAjaranIslam

11/03/2020 11:13:47 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

● Tarikh Ibn Khaldun, karya Ibn Khaldun [w. 808 H], Tarikh al-Khulafa’, karya Imam as-Suyuthi [w. 911H], at-Tarikh al-Islami, Mahmud Syakir. #KhilafahAjaranIslam

11/03/2020 11:14:41 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

4. Penjelasan pengayaan detilnya terdapat dalam turats dan khazanah kitab-kitab para ulama berbagai madzhab. #KhilafahAjaranIslam

11/03/2020 11:15:36 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

5. Wujud fisiknya terdapat dalam bukti arkeologis peninggalan sejarah kekhilafahan Islam yg tersebar di berbagai dunia. #KhilafahAjaranIslam

11/03/2020 11:16:15 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

6. Pengaruh dan kebesarannya terdapat dalam pernyataan, komentar, korespondensi dan kesaksian banyak ilmuwan, tokoh, politisi dunia baik masa lalu maupun masa kini. #KhilafahAjaranIslam

11/03/2020 11:16:47 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

7. Keagungannya Terukir dalam Sejarah Peradaban Manusia di Dunia. ● Karena merupakan istilah Islam, Khilafah adl bagian dari ajaran Islam sebagaimana shalat, puasa, zakat, haji & lainnya. Apalagi menegakkan Khilafah adl wajib menurut syariah Islam. #KhilafahAjaranIslam

11/03/2020 11:19:37 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

● Bahkan Khilafah merupakan “tâj al-furûd (mahkota kewajiban)”. Pasalnya, tanpa Khilafah - sbgmn saat ini - sebagian bsr syariah Islam di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, politik luar negeri, hukum/peradilan, dsb terabaikan. #KhilafahAjaranIslam

11/03/2020 11:22:51 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

8. Sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan adalah khilafah yang mengangkat khalifah dengan metode baiat berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya untuk memerintah sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. #KhilafahAjaranIslam

11/03/2020 11:23:33 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

9. Sistem pemerintahan Islam berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia (kerajaan, kekaisaran, federasi, republik demokrasi. #KhilafahAjaranIslam

11/03/2020 11:24:01 WIB
Rohandi الوحواح @rohandichannel

10. Struktur khilafah berbeda dengan struktur semua system yang dikenal di dunia saat ini meski ada kemiripan dalam sebagian penampakannya. [The End] #KhilafahAjaranIslam

11/03/2020 11:32:30 WIB

Comment

No comments yet. Write yours!