Negeri #Syam : Syria, Palestina, Lebanon, Yordania, & Wilayah Pendudukan Israel oleh @salimafillah

Bermula dari keprihatinan mendalam kita pada bagian #Syam yang disebut Syria; di mana kezhaliman Basyar Assad kian jahat.
syam lebanon yordania nabi islam rezim assad hadits Syria kejam
0
Salim A. Fillah @salimafillah
1) Nabi SAW bersabda; "Pergilah ke #Syam karena itulah bumi Allah yang paling baik. Allah memilih manusia terbaik hidup di sana..
Salim A. Fillah @salimafillah
2) ..Jika kalian tidak hendak pergi ke sana {#Syam}, maka pergilah ke Yaman dan minumlah dari aliran sungainya..
Salim A. Fillah @salimafillah
3) {Sunan Abî Dâwûd; Musnad Ahmad; Shahîh Ibn Hibbân, 16:295; al-Hâkim, al-Mustadrak, 4:510; al-Bayhaqî, Sunan al-Kubrâ, 9:179}
Salim A. Fillah @salimafillah
4) ‘Abd Allâh ibn ‘Amr ibn al-‘Âsh meriwayatkan; Nabi bersabda: Akan datang suatu masa ketika semua orang beriman pasti akan pergi ke #Syam.
Salim A. Fillah @salimafillah
5) {Al-Hâkim, Al Mustadrak 'Ala Shahihain 4: 457. Adz Dzahabi menyepakati sebagai hadits sahih berdasar syarat al-Bukhârî & Muslim} #Syam
Salim A. Fillah @salimafillah
6) Alî ibn Abî Thâlib meriwayatkan; Nabi bersabda, “Janganlah mengutuk orang-orang #Syam, tetapi kutuklah ketidakadilan mereka..
Salim A. Fillah @salimafillah
7) ..sebab sesungguhnya; di antara mereka ada para abdâl [penerus kekasih Allah]” {al-Thabrânî dalam al-Awsath, Abu Nu‘aym, & Ibn ‘Asâkir}
Salim A. Fillah @salimafillah
8) "Para penerus abdâl ada di #Syam & mereka berjumlah 40 orang, setiap kali salah seorang di antara mereka meninggal dunia..
Salim A. Fillah @salimafillah
10) ..Allah akan gantikan mereka dengan yang lain.. {HR Ahmad dalam Musnad & Fadhâ’il al-Shahâbah, 2:906, dengan sanad shahih..
Salim A. Fillah @salimafillah
10) ..~> al-Sakhâwî dalam al-Maqâshid, al-Haytsamî dalam Majma‘ al-Zawâ’id, al-Munawî dalam Faydh al-Qâdir, al-Suyûthî dalam Khabar al-Dâll}
Salim A. Fillah @salimafillah
11) Doa Nabi: “Ya Allah, berkahi kami di #Syam kami & di Yaman kami!” {al-Bukhârî; Shahîh ibn Hibbân, 16:290; Muslim; al-Tirmidzî; & Ahmad}
Salim A. Fillah @salimafillah
12) Doa Nabi: "Ya Allah, berkahi setiap takaran shâ‘ & mudd kami! Berkahi kami di Mekah & Madinah! Berkahi kami di #Syam & Yaman!"
Salim A. Fillah @salimafillah
13) {al-Thabrânî, al-Kâbir, 12:84, hadis ke-12.553, al-Haytsamî, Majma‘ al-Zawâ’id, 3:305. Abû Nu‘aym Al Hilyâh, 6:133} #Syam
Salim A. Fillah @salimafillah
14) Negeri #Syam; hari ini ialah Syria, Palestina, Lebanon, Yordania, & wilayah pendudukan Israel. Moga Allah jaga ahlinya. @mb318 @elfinjru
Salim A. Fillah @salimafillah
15) Dan keprihatinan mendalam kita hari ini banyak terarah pada bagian #Syam yang disebut Syria; di mana kezhaliman Basyar Assad kian jahat.
Salim A. Fillah @salimafillah
16) Penuh kengerian apa yang dikisahkan Syaikh Ghiyats 'Abdul Baqi di #MajelisJejakNabi tentang apa yang dialami penduduk Syria.
Salim A. Fillah @salimafillah
17) Selipkan selalu doa-doa untuk para penduduk Syria; di antara adzan & iqamah, di waktu sahur, di akhir shalat, di qunut nazilah..

Comment

azam maidany @kicaukata 27/02/2012 20:24:20 WIB
Negeri #Syam : Syria, Palestina, Lebanon, Yordania, & Wilayah Pendudukan Israel oleh @salimafillah
Login and hide ads.