1
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Assalamualaikum dan salam sejahtera temen". Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah Beliau
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Sampai hari kiamat. Rasulullah bersabda:“Manusia akan dikumpulkan pada hari Kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan.” (Hadits shohih. Diriwayatkan oleh Muslim, no. 5102 dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha)
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Demikianlah keadaan manusia tatkala bertemu dengan Allah Ta’ala di Padang Mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Meskipun demikian, akhirnya mereka diberi pakaian juga. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim a.s
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Rasulullah bersabda: "sesungguhnya orang yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat ialah nabi ibrahim"(hadist al-Bukhari no 4371) Adapun pakaian yang dikenakannya ketika itu ialah pakaian yang dikenakan ketika mati. Abu Sa'id Al Khudri mengatakan "aku mendengar Rasulullah
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Bersabda: mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakan ketika mati". (Hadist al-albani at-targhib wat-tarhib no 3575) Mu'adz bin Jabal tatkala hendak menguburkan jenazah ibunya, beliau meminta agar jenazah ibunya dikafani dengan pakaian yang baru. Beliau mengatakan
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
"Perbaguskanlah kafan jenazah kalian, karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan pakaian itu". (Hadist al-Bukhari ,11/383) Bagaimana manusia digiring ke Padang Mahsyar? Manusia digiring ke padang Mahsyar dengan berbagai kondisi yang berbeda sesuai dengan amalnya
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Ada yang digiring dengan berjalan kaki, sebagimana dikabarkan oleh Rasulullah :"sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki dan belum dikhitan" (hadist al-Bukhari no.6043) Ada juga yang berkendaraan namun tidak
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Sedikit yang diseret di atas wajah wajah mereka. Rasulullah bersabda:"sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di Padang Mahsyar dalam keadaan berjalan, dan berkendaraan, serta ada juga yang diseret diatas wajah wajah kalian." Hadist attarghib wat-tarhib no 3582). Abu Sa'id Khudri
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Mengatakan bahwa ada seseorang berkata pada Rasulullah "wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring diatas wajah mereka pada hari kiamat?" Rasulullah menjawab "bukankah Rabb yang membuat seseorang berjalan diatas kedua kakinya didunia, mampu untuk membuatnya berjalan
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Diatas wajahnya pada hari kiamat?!" Qhatadah mengatakan "benar, demi kemuliaan Rabb kami" (hadist shahih al-Bukhari no6042 dan muslim no 5020) Ketika matahari didekatkan dengan jarak satu mil. Teman teman, ketika manusia dikumpulkan di padang Mahsyar, matahari didekatkan
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
sejauh satu mil dari mereka, sehingga manusia berkeringat, hingga keringat tersebut menenggelamkan mereka sesuai dengan amalan masing-masing ketika di dunia. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
“Pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh satu mil.” –Sulaim bin Amir (perawi hadits ini) berkata: “Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan, atau alat yang dipakai untuk bercelak mata?”
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya (yakni dosa-dosanya). Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
ada yang tenggelam dalam keringatnya.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau.” (Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2864) Syaikh Muhammad bin Sholih Al-‘Utsaimin rahimahullah mengatakan, “Jarak satu mil ini,
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
baik satu mil yang biasa atau mil alat celak, semuanya dekat. Apabila sedemikian rupa panasnya matahari di dunia, padahal jarak antara kita dengannya sangat jauh, maka bagaimana jika matahari tersebut berada satu mil di atas kepala kita?!” (Syarah al-‘Aqidah al-Wasithiyyah, 2/134
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Jika matahari di dunia ini didekatkan ke bumi dengan jarak 1 mil, niscaya bumi akan terbakar. Bagaimana mungkin di akherat kelak matahari didekatkan dengan jarak 1 mil namun makhluk tidak terbakar?
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa pada hari Kiamat kelak tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan mereka tidaklah sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Akan tetapi mereka lebih kuat dan lebih tahan.
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Mereka juga mampu menyaksikan kengerian-kengerian yang terjadi. Perhatikanlah keadaan penghuni Neraka yang disiksa (dengan begitu kerasnya), namun mereka tidak binasa karenanya. Allah Ta’ala berfirman:
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
“Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adzab.” (An-Nisa’: 56). (Syarah Al-‘Aqidah Al-Wasithiyyah, 2/135)
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Golongan Yang Akan Mendapatkan Naungan ‘Arsy Allah Ta’ala Pada hari yang sangat panas itu, Allah Ta’ala akan memberikan naungan kepada sebagian hamba pilihan-Nya. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan-Nya semata.
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): “Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan ‘Arsy-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali hanya naungan-Nya semata.
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
1. Imam (pemimpin) yang adil. 2. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabbnya. 3. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. 4.  Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dimana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah.
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
5. Dan seorang laki-laki yang diajak (berzina) oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan: “Sungguh aku takut kepada Allah.” 6. Seseorang yang bershodaqoh lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfaqkan oleh
Nama tidak boleh kosong @himbimmm
Tangan kanannya 7.   Dan orang yang berdzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air matanya.” (Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, II/143 – Fat-h, dan Muslim, no. 1031).
Load Remaining (3)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.