Chirpstory will close the service later this year. At the end of September, you will not be able to post stories or comments.
Created on App

Ramadan: Wujudkan Dua Junnah

Puasa menjadi perisai dari kedurhakaan agar terbentuk ketakwaan. Demikian pula Khilafah, merupakan manifestasi ketakwaan secara kolektif untuk menerapkan aturan dari Allah swt. Kedua perisai tersebut tentu harus diwujudkan oleh kaum Muslim.
0
mnewsid @m_newsid

#MuslimahNews -- Puasa menjadi perisai dri kedurhakaan agar terbentuk ketakwaan. Demikian pula Khilafah, merupakan manifestasi ketakwaan secara kolektif utk menerapkan aturan dari Allah swt. Kedua perisai tersebut tentu harus diwujudkan oleh kaum Muslim Stay on @m_newsid pic.twitter.com/paOD5PCEzs

16/05/2019 08:06:25 WIB
Expand pic
mnewsid @m_newsid

Bismillâhirrahmânirrahîm, sesaat lagi insyaAllah akan hadir kultweet: #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat Mari ramaikan dengan like dan retweet sebanyak-banyaknya

16/05/2019 19:28:49 WIB
mnewsid @m_newsid

1. Ramadan yang dinanti telah tiba. Kaum Muslim tentu bergembira melaksanakan kewajiban puasa sebulan penuh. Meski pernah menjadi amalan para nabi dan kaum terdahulu, namun bagi kaum Muslim puasa tentulah sangat istimewa. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:02:10 WIB
mnewsid @m_newsid

2. Hal ini karena puasa -yang menjadi amalan pokok di bulan Ramadan ini- memang memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah bahwa puasa merupakan perisai (junnah) bagi seorang Muslim. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:03:17 WIB
mnewsid @m_newsid

3. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi shallallahu’alaihi wa sallam: #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat pic.twitter.com/0dO6btVVRx

16/05/2019 20:07:28 WIB
Expand pic
mnewsid @m_newsid

4. Sebagai perisai (جُنَّة), maka puasa akan melindungi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, puasa menjadi tameng bagi orang yang berpuasa dari perbuatan keji dan amalan yang bisa merusak ibadah dan pahala puasa. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:09:56 WIB
mnewsid @m_newsid

5. Puasa juga akan memupus syahwatnya dari perbuatan dosa. Adapun di akhirat maka puasa menjadi perisai dari api neraka. Puasa akan melindungi dan menghalangi dirinya dari api neraka pada hari kiamat. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:11:31 WIB
mnewsid @m_newsid

6. Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: “Rabb kita ‘azza wa jalla berfirman, puasa adalah perisai, yg dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untuk-Ku, Aku-lah yg akn membalasnya.” (H.R. Ahmad) #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:12:48 WIB
mnewsid @m_newsid

7. Di riwayat yang lain dinyatakan: “Puasa adalah perisai dari neraka, seperti perisai salah seorang diantara kamu dari peperangan.” (HR. Ahmad, al-Nasai, dan Ibnu Majah) #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:14:30 WIB
mnewsid @m_newsid

8. Itulah puasa yang selalu kita harapkan kesempurnaan amalannya. Kita tentunya ingin agar puasa kita benar-benar menjadi pelindung di dunia dan akhirat. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:16:16 WIB
mnewsid @m_newsid

9. Keberadaan puasa sebagai perisai juga sejalan dengan hikmah disyariatkannya puasa, yakni agar terbentuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta’ala (QS. Al baqarah [2]:183). #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:18:27 WIB
mnewsid @m_newsid

10. Sebab, puasa sebagai junnah menjadi perisai bagi individu agar terhindar dari kedurhakaan yang bisa mencederai takwanya kepada Allah subhanahu wa ta’ala. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:20:39 WIB
mnewsid @m_newsid

10. Hanya saja, tentu tak cukup hanya ketakwaan individu yang terbentuk dan meningkat. Yang dibutuhkan dan diwajibkan juga adalah adanya ketakwaan kolektif, yaitu ketakwaan keluarga, masyarakat dan negara. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:21:51 WIB
mnewsid @m_newsid

12. Sementara, perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta’ala tidak hanya menyangkut persoalan individu semata. Banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga, masyarakat bahkan negara. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:30:10 WIB
mnewsid @m_newsid

13. Contohnya, keharaman riba. Tentu, yang dimaksud tak hanya agar individu meninggalkannya, namun juga bagi masyarakat dan negara. Bahkan negara harus menegakkan sanksi bagi pelaku riba dan menjalankan sistem ekonominya berdasarkan Islam. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:31:24 WIB
mnewsid @m_newsid

14. Dan masih banyak lagi hukum-hukum yang memerlukan ketakwaan kolektif untuk melaksanakannya. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:32:38 WIB
mnewsid @m_newsid

15. Puasa itu sendiri akan benar-benar menjadi junnahhanya bila negara hadir dan berperan menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa ini. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:33:49 WIB
mnewsid @m_newsid

16. Negara harus membangun suasana takwa bagi warga negaranya. Negara juga harus menegakkan aturan (sanksi) bagi mereka yang melanggar kewajiban ini. Artinya, ketakwaan hakiki bukan hanya pada individunya saja, namun juga keluarga, masyarakat dan negara. #WujudkanDuaJunnah

16/05/2019 20:36:09 WIB
mnewsid @m_newsid

17. Walhasil, ketakwaan kolektif sangat penting dan diperlukan agar seluruh hukum-hukum Allah subhanahu wa ta’ala ditegakkan. Inilah ketakwaan sesungguhnya yang diharapkan dari pelaksanaan kewajiban puasa Ramadan. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:39:09 WIB
mnewsid @m_newsid

18. Ketakwaan kolektif, akan termanifestasikan dalam sebuah masyarakat dan negara yang menjalankan seluruh hukum-hukum Allah subhanahu wa ta’ala. Itulah negara Khilafah Islam. Pemimpinnya (al Imam) akan berfungsi juga sebagai pelindung bagi rakyatnya. #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:42:15 WIB
mnewsid @m_newsid

19. Di sinilah, ternyata al Imam (pemimpim umat) yang memerintahkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta’alajuga dipredikati sebagai junnah (perisai) oleh Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:44:42 WIB
mnewsid @m_newsid

20. Dalam sebuah hadis, Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat pic.twitter.com/9AyFMJ5toI

16/05/2019 20:53:38 WIB
Expand pic
mnewsid @m_newsid

21. Dengan demikian, di samping puasa, ternyata Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam juga menggunakan istilah perisai (junnah) bagi pemimpin yang bertakwa (Khalifah). Sebab, frase “Imam” dalam hadis tersebut bermakna al-Khalifah. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat

16/05/2019 20:56:30 WIB
mnewsid @m_newsid

22. Sebab, frase “Imam” dalam hadis tersebut bermakna al-Khalifah. Maka makna kalimat “al-imamu junnah” adalah perumpamaan sebagai bentuk pujian terhadap imam yang memiliki tugas mulia untuk melindungi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. #WujudkanDuaJunnah

16/05/2019 20:59:40 WIB
Load Remaining (12)

Comment

No comments yet. Write yours!