Ramadan: Wujudkan Dua Junnah

Puasa menjadi perisai dari kedurhakaan agar terbentuk ketakwaan. Demikian pula Khilafah, merupakan manifestasi ketakwaan secara kolektif untuk menerapkan aturan dari Allah swt. Kedua perisai tersebut tentu harus diwujudkan oleh kaum Muslim.
KhilafahPerisaiUmat Politik kultwit society WujudkanDuaJunnah agama islam
0
mnewsid @m_newsid
#MuslimahNews -- Puasa menjadi perisai dri kedurhakaan agar terbentuk ketakwaan. Demikian pula Khilafah, merupakan manifestasi ketakwaan secara kolektif utk menerapkan aturan dari Allah swt. Kedua perisai tersebut tentu harus diwujudkan oleh kaum Muslim Stay on @m_newsid pic.twitter.com/paOD5PCEzs
Expand pic
mnewsid @m_newsid
Bismillâhirrahmânirrahîm, sesaat lagi insyaAllah akan hadir kultweet: #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat Mari ramaikan dengan like dan retweet sebanyak-banyaknya
mnewsid @m_newsid
1. Ramadan yang dinanti telah tiba. Kaum Muslim tentu bergembira melaksanakan kewajiban puasa sebulan penuh. Meski pernah menjadi amalan para nabi dan kaum terdahulu, namun bagi kaum Muslim puasa tentulah sangat istimewa. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
2. Hal ini karena puasa -yang menjadi amalan pokok di bulan Ramadan ini- memang memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah bahwa puasa merupakan perisai (junnah) bagi seorang Muslim. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
3. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi shallallahu’alaihi wa sallam: #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat pic.twitter.com/0dO6btVVRx
Expand pic
mnewsid @m_newsid
4. Sebagai perisai (جُنَّة), maka puasa akan melindungi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, puasa menjadi tameng bagi orang yang berpuasa dari perbuatan keji dan amalan yang bisa merusak ibadah dan pahala puasa. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
5. Puasa juga akan memupus syahwatnya dari perbuatan dosa. Adapun di akhirat maka puasa menjadi perisai dari api neraka. Puasa akan melindungi dan menghalangi dirinya dari api neraka pada hari kiamat. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
6. Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: “Rabb kita ‘azza wa jalla berfirman, puasa adalah perisai, yg dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untuk-Ku, Aku-lah yg akn membalasnya.” (H.R. Ahmad) #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
7. Di riwayat yang lain dinyatakan: “Puasa adalah perisai dari neraka, seperti perisai salah seorang diantara kamu dari peperangan.” (HR. Ahmad, al-Nasai, dan Ibnu Majah) #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
8. Itulah puasa yang selalu kita harapkan kesempurnaan amalannya. Kita tentunya ingin agar puasa kita benar-benar menjadi pelindung di dunia dan akhirat. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
9. Keberadaan puasa sebagai perisai juga sejalan dengan hikmah disyariatkannya puasa, yakni agar terbentuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta’ala (QS. Al baqarah [2]:183). #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
10. Sebab, puasa sebagai junnah menjadi perisai bagi individu agar terhindar dari kedurhakaan yang bisa mencederai takwanya kepada Allah subhanahu wa ta’ala. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
10. Hanya saja, tentu tak cukup hanya ketakwaan individu yang terbentuk dan meningkat. Yang dibutuhkan dan diwajibkan juga adalah adanya ketakwaan kolektif, yaitu ketakwaan keluarga, masyarakat dan negara. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
12. Sementara, perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta’ala tidak hanya menyangkut persoalan individu semata. Banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga, masyarakat bahkan negara. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
13. Contohnya, keharaman riba. Tentu, yang dimaksud tak hanya agar individu meninggalkannya, namun juga bagi masyarakat dan negara. Bahkan negara harus menegakkan sanksi bagi pelaku riba dan menjalankan sistem ekonominya berdasarkan Islam. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
14. Dan masih banyak lagi hukum-hukum yang memerlukan ketakwaan kolektif untuk melaksanakannya. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
15. Puasa itu sendiri akan benar-benar menjadi junnahhanya bila negara hadir dan berperan menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa ini. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
16. Negara harus membangun suasana takwa bagi warga negaranya. Negara juga harus menegakkan aturan (sanksi) bagi mereka yang melanggar kewajiban ini. Artinya, ketakwaan hakiki bukan hanya pada individunya saja, namun juga keluarga, masyarakat dan negara. #WujudkanDuaJunnah
mnewsid @m_newsid
17. Walhasil, ketakwaan kolektif sangat penting dan diperlukan agar seluruh hukum-hukum Allah subhanahu wa ta’ala ditegakkan. Inilah ketakwaan sesungguhnya yang diharapkan dari pelaksanaan kewajiban puasa Ramadan. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
18. Ketakwaan kolektif, akan termanifestasikan dalam sebuah masyarakat dan negara yang menjalankan seluruh hukum-hukum Allah subhanahu wa ta’ala. Itulah negara Khilafah Islam. Pemimpinnya (al Imam) akan berfungsi juga sebagai pelindung bagi rakyatnya. #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
19. Di sinilah, ternyata al Imam (pemimpim umat) yang memerintahkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta’alajuga dipredikati sebagai junnah (perisai) oleh Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
20. Dalam sebuah hadis, Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat pic.twitter.com/9AyFMJ5toI
Expand pic
mnewsid @m_newsid
21. Dengan demikian, di samping puasa, ternyata Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam juga menggunakan istilah perisai (junnah) bagi pemimpin yang bertakwa (Khalifah). Sebab, frase “Imam” dalam hadis tersebut bermakna al-Khalifah. #WujudkanDuaJunnah #KhilafahPerisaiUmat
mnewsid @m_newsid
22. Sebab, frase “Imam” dalam hadis tersebut bermakna al-Khalifah. Maka makna kalimat “al-imamu junnah” adalah perumpamaan sebagai bentuk pujian terhadap imam yang memiliki tugas mulia untuk melindungi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. #WujudkanDuaJunnah
Load Remaining (12)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.