Merindukan #IslamTanpaFrontPembela by @candramalik

Saya Merindukan Islam Tanpa Front Pembela dan #Indonesia Tanpa Kekerasan
maztrie candramalik islam
0
Candra Malik @CandraMalik
Saya bukan JIL, bukan FPI, beragama-KTP Islam, dan tidak berjilbab. Saya merindukan #IndonesiaTanpaKekerasan
Candra Malik @CandraMalik
1. Apakah sesungguhnya Ad Diin itu? Menurut definisi Rasulullah SAW,"Ad diin an nasiha," yg artinya Ad diin adalah Nasihat.
Candra Malik @CandraMalik
2. Apakah sesungguhnya Islam? Berakar dari aksara sin-lam-mim, berkata dasar salima, Islam bermakna kedamaian, kesejahteraan.
Candra Malik @CandraMalik
3. Lalu, apakah Ad diin al Islam? Dari dua penjelasan ringkas sebelumnya, agama Islam adalah nasihat untuk hidup dalam damai.
Candra Malik @CandraMalik
4. Sejauh apa peran Muhammad SAW dalam Ad Diin al Islam? Allah Rabb al 'Alamiin menetapkan Muhammad sbg Rahmatan al 'Alamiin.
Candra Malik @CandraMalik
5. "Tidaklah Kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam," Q.S. Al Anbiyaa : 107.
Candra Malik @CandraMalik
6. Ar Rahmat bermakna Kasih-Sayang. Dan, Muhammad diutus untuk menjadi representasi dari Kehadiran Allah Ar Rahmaan Ar Rahiim.
Candra Malik @CandraMalik
7. Muhammad SAW sendiri bersabda,"innama buitstu li utammima makarimal akhlaq, sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak."
Candra Malik @CandraMalik
8. Akhlak adalah budi pekerti yang luhur, titik temu antara dua samudera bernama akal sehat dan hati nurani dari seorang Hamba.
Candra Malik @CandraMalik
9. Untuk mencapai ad diin al islam atau nasihat hidup damai, berlaku prinsip "laa ikraaha fii ad diin", Q.S Al Baqarah : 256.
Candra Malik @CandraMalik
10. "Tak ada paksaan dalam memasuki ad diin [jalan damai]," Q.S. Al Baqarah:256. Paksaan, apalagi disertai kekerasan, dilarang.
Login and hide ads.