0
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
BIsmillah... Belajar tentang #HakSuami share di buku #PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ dari Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ 1. Kepemimpinan Laki-laki atas wanita ayat yang berkaitan QS An Nissa' : 34 "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita..." serta hadist Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. (HR. Al Bukhari)
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ #HakSuami 2. Ia mempunyai Hak untuk mengucilkannya, jika tidak menunaikan nasihatnya kepadanya. QS. An Nisaa' : 34 ".. Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka ... "
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ #HakSuami 3. Suami berhak memukulnya, jika tidak melaksanakan perintahnya setelah dinasehati dan dikucilkan.
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ #HakSuami 4. Hak Suami atasnya ialah isteri tidak mengizinkan seseorang memasuki rumah suaminya, kecuali dengan seizinnya
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ #HakSuami 5. Suami lebih besar haknya atas isterinya dibanding kedua orangtuanya
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ #HakSuami 6. Diantara Hak Suami atas Isterinya, Jika memanggilnya ke tempat tidurnya, maka tidak boleh menolaknya walaupun dalam kesibukan
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ #HakSuami 7. Suami berhak ditaati oleh isterinya selama tidak dalam kemaksiatan
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ #HakSuami 8. Diantara Hak Suami terhadap isterinya ialah dia (isteri) memelihara rumah dan hartanya
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ #HakSuami 9. Hak suami atas isterinya ialah dia tidak berpuasa sunnah kecuali dengan seizinnya
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ #HakSuami 10. Hak suami atas isterinya ialah tidak menyakitinya serta tidak menuntut kepadanya sesuatu yang tidak dibutuhkan dan melebihi kesanggupannya
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ #HakSuami 11. Hak suami atas isterinya adalah tidak bercakap-cakap dengan seorang pun dirumahnya selain mahramnya kecuali dengan seizinnya dan tidak keluar dari rumah kecuali dengan seizinnya
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ #HakSuami 12. Hak suami atas isterinya ialah dia berterimakasih kepada suaminya atas apa yang diberikan kepadanya berupa makanan, minuman, pakaian, dan selainnya yang sanggup dia berikan
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ #HakSuami 13. Hak suami atas isterinya ialah menyusui anak-anaknya dan menimangnya
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ #HakSuami 14. Hak suami atas isterinya ialah melayani kebutuhannya, mengatur rumah, memasak, menyapu, membereskan tempat tidur, dan membersihkan perabot. Ini dilakukannya untuk memberikan peluang kepada suami untuk belajar dan bekerja
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ #HakSuami 15. Hak suami atas isterinya ialah memeliharanya dalam hal agama dan kehormatannya
sagalahalaldotcom @sagalahalaldcom
#PanduanLengkapNikahdariAsampaiZ #HakSuami 16. Hak suami atas isterinya ialah dia menghormati keluarganya dan berbakti kepada mereka

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.