1
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Salah satu penghalang seseorang dari kebenaran itu AL-JAHL atau kebodohan.
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yang ke 2 adalah "Keyakinan bahwa kebenaran itu sesuatu yang samar dan sulit."
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yang ke 3 adalah "Dia meyakini bahwa dirinya diatas kebenaran."
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yang ke 4 adalah "Tidak bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran."
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yang ke 4 adalah " Al Khauf (ketakutan) Baik takut kepada orang, takut kepada teman, takut kepada keluarga untuk ditinggalkan, dan yang lainnya. Ketakutan-ketakutan ini yang menghalangi seseorang untuk mengikuti kebenaran."
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yang ke 6 adalah "Lebih menyukai kedudukan, pangkat, jabatan, kekuasaan."
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yang ke 7 adalah "TAQLID yang disertai dengan fanatik buta."
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yang ke 8 adalah "SOMBONG, dimana sombong adalah merupakan penghalang iblis untuk ta’at kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala."
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yang ke 9 adalah "HASAD." Yaitu iri hati, dengki, dia tidak suka orang lain diberikan kenikmatan. Ketika kita merasa panas dengan kenikmatan yang di berikan kepada teman kita atau saudara kita.. berarti kita dengki.
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yang ke 10 adalah "Hizbiiyah (الحزبية)." Hizbiyah itu Fanatik terhadap golongan… di mana ia memberikan loyalitas dan permusuhan di atas golongannya saja.
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yang ke 11 adalah "adanya Dosa (الذنوب)." Sesungguhnya dosa itu selalu menimbulkan kesialan dan bahayanya untuk hati sangat besar sekali.
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yang ke 12 adalah "Lalai dari minta hidayah."
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yang ke 13 adalah "Ia tidak berusaha untuk mengajak manusia kepada kebenaran."
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yang ke 13 adalah "Kurangnya pemahaman dalam memahami kebenaran."
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yang ke 14 adalah "Tempat Tumbuh." dimana seseorang tumbuh di atas suatu aqidah atau keyakinan atau suatu kebiasaan.. sehingga kebiasaan yang memang dia sudah berada dari semenjak kecil, dianggap sebagai suatu kebenaran.
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yang ke 15 adalah "Menolak sebagian kebenaran dan meninggalkan sebagian syari’at.. karena seorang muslim hendaknya masuk Islam secara kaaffah (secara keseluruhan) jangan sebagian-sebagian."
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yg ke 16 adalah "Berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi yg mubah atau melakukan perbuatan yg mubah. Perbuatan yg mubah adalah perkara yang di perbolehkan secara syari’at & halal. Melakukan yang mubah boleh tapi tidak menghasilkan pahala apa-apa.
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yg ke 17 adalah "Keadaan orang yang menyampaikan kebenaran." Maksudnya.. terkadang org yg menyampaikan kebenaran itu jatuh misalnya kpd sebagian dosa besar. -
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Gara-gara itu, karena yang menyampaikan kebenaran ini ternyata jatuh kepada dosa besar, maka orang-orang menjadi lari darinya. Dan orang-orang itu tidak mau menerima apa yang ia sampaikan walaupun itu kebenaran.
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Oleh karena itulah.. orang-orang benci kepada kebenaran. Diantara cara mereka untuk menghalang-halangi manusia dari kebenaran, yaitu mencari-cari kesalahan orang yang menyampaikan kebenaran tersebut.
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari mendapatkan kebenaran yg 18 adalah "dimana kebathilan di campur dengan kebenaran… sehingga menjadi samarlah kebathilan tersebut.. dan akhirnya banyak orang yang terhalang dari kebenaran."
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yg ke 19 "Bergaul dengan orang-orang yang bathil… bergaul dengan orang-orang yang buruk. Begaul itu mempunyai pengaruh yang besar, pada akhlak orang yang bergaul, kebiasaan dan bahkan aqidah mereka.
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Penghalang seseorang dari kebenaran yg 20 "Tidak mau melihat pendapat orang yang berseberangan dengannya, tidak mau melihat argumen-argumennya dan hujjah-hujjahnya.
Manhaj ilmiyyah @manhajilmiyyah
Maksudnya ketika seseorang itu tumbuh diatas keyakinan yg bathil, sringkali mreka menganggap bahwa keyakinan yg mrk yakini dri kecil itulah sebuah kebenaran yg tidak boleh ditolak & tidak mau utk mencari dalil & hujjah apakah memang yg diyakini itu sebagai suatu yg haq atau tidak
Load Remaining (15)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.