Giới thiệu tượng gỗ Quan Công

Phố Đồ Gỗ
upcomingevent Trial Post chat Event Report record
0

Tượng gỗ Quan Công hiện giờ được quá nhiều mái ấm Việt Nam ái mộ vì Ngài là ảnh đại diện cho đức tính hào hiệp trượng nghĩa. Khi còn tại thế, ông là một vị hổ tướng rất tài tốt và luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những người dân lành chống lại bè lũ cường hào cạy quyền cạy thế ức hiếp dân đen. Khi ông mất, nhiều người đã thờ tự ông và tôn ông là Thánh Võ. Hình ảnh ông được giới thiệu thông tin cao đến 2 mét, oai phong lẫm liệt, tay cầm cây Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Quan Công được giới thiệu thông tin ở quá nhiều thế tượng gỗ như tượng Quan Công gọi sách, tượng Quan Công cưỡi ngựa và tượng Quan Công trấn ải. Thế tượng được hâm mộ nhất hiện nay là tượng Quan Công trấn cửa quan. Pho tượng gỗ này giới thiệu ảnh Quan Công đang đứng oai phong chuẩn bị chiến đấu để bảo vệ mọi người chống lại hung khí, tà ma ngoại đạo. Tượng Quan Công giờ đây không đơn thuần là tuyệt phẩm tượng gỗ trang trí nữa nhưng mà đây còn là pho tượng phong thủy diễn tả ước nguyện của mọi người có được cuộc sống bình an và an lành. Bạn muốn mua tượng gỗ đẹp có thể tham khảo Website Phố Đồ Gỗ để chọn được pho tượng gỗ chất lượng nhất.

Phố Đồ Gỗ

Comment

Login and hide ads.
Login and hide ads.