"Enam Dosa Politik Firaun" by @SurYosodipuro_

0
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

*ENAM DOSA POLITIK FIRAUN* 1. MENGKOTAK-KOTAKKAN RAKYAT MESIR Hb Rakyat Mesir terdiri dari Bani Qibthi dan Bani Israil. tapi setelah hadirnya Fir'aun rakyat Mesir dikotak-kotakkan. “Dan (Fir'aun) menjadikan penduduknya terpecah-belah (ter kotak2)” (Qs. Al-qashash/ 28: 4)

23/05/2018 22:14:30 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

2. MENISTA AGAMA & TOKOH AGAMA Dan Fir‘aun berkata, “Wahai Haman! Buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu, (yaitu) pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhan-nya Musa, tetapi aku tetap memandangnya seorang pendusta" (Ghofir 36-37)

23/05/2018 22:14:54 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

2.a. Kepada Fir‘aun, Haman dan Qarun; lalu mereka berkata, “(Musa) itu seorang pesihir dan pendusta” (Ghofir 24)

23/05/2018 22:15:14 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

3. KRIMINALISASI TOKOH AGAMA “Sesungguhnya aku khawatir dia (Musa) akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi.” (Ghofir 26)

23/05/2018 22:15:37 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

4. MENCIDUK TOKOH AGAMA & KAUM MUKMININ Dia (Fir‘aun) berkata, “Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu (akibat perbuatanmu).

23/05/2018 22:15:56 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

4.a. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang dan sungguh, akan kusalib kamu semuanya.” (Asy-Syuara : 49)

23/05/2018 22:16:17 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

5. ANTI KRITIK “Fir’aun berkata, “Aku hanya mengemukakan kepadamu, apa yang aku pandang baik” (Ghofir 29)

23/05/2018 22:16:36 WIB
GERAKKANKEMBALIKE UUD'45 @SaveMoslem1

6. ZHALIM KEPADA RAKYATNYA “Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi” (Qs. Al-qashash/ 28: 4) Wallahu alam bishab

23/05/2018 22:17:03 WIB

Comment

No comments yet. Write yours!