Chirpstory will close the service later this year. At the end of September, you will not be able to post stories or comments.

"Kiat Agar Terus Istiqomah" #Istiqomah

Chirpified
0
Mari Berhijab @mariberhijab

Semoga Allah senantiasa meneguhkan kita di atas ajaran agama yg hanif (lurus) ini. Aamiin.. #Istiqomah

08/12/2012 06:08:51 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

Begitu pula dalam melaksanakan perintah berhijab bagi kaum muslimah, tentu harus #Istiqomah dalam menjalaninya. #mariberhijab

08/12/2012 06:08:45 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

..& barangsiapa yg berpegang teguh pada (agama) Allah, sesungguhnya telah diberi petunjuk ke jalan yg lurus.” (Ali Imran: 101) #Istiqomah

08/12/2012 06:07:55 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

"Bagaimana mungkin kalian menjadi kafir, sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian & Rasul-Nya berada ditengah kalian?.. #Istiqomah

08/12/2012 06:07:17 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

Dalam Al Qur'an disebutkan salah satu sebab yg membantu menguatkan iman para shahabat Nabi adalah keberadaan Rasulullah. #Istiqomah

08/12/2012 06:07:09 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

"Ya Rabb kami, limpahkan kesabaran atas kami, teguhkan pendirian kami, & tolong kami terhadap orang2 kafir." (Al Baqarah: 250) #Istiqomah

08/12/2012 06:06:55 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

Di antara sifat orang beriman adalah selalu memohon & berdo'a kepada Allah agar diberi keteguhan di atas kebenaran. #Istiqomah

08/12/2012 06:06:34 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

5. Memperbanyak do'a kepada Allah agar diberi keistiqomahan. #Istiqomah

08/12/2012 06:06:28 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

..dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran & peringatan bagi orang-orang yg beriman." (Hud: 11) #Istiqomah

08/12/2012 06:06:18 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

"Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yg dengannya Kami teguhkan hatimu,.. #Istiqomah

08/12/2012 06:06:08 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

Kisah-kisah ini Allah jadikan untuk meneguhkan hati Rasulullah dgn mengambil teladan ketika menghadapi orang-orang kafir. #Istiqomah

08/12/2012 06:06:00 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

Dalam Al Qur'an banyak diceritakan kisah-kisah para nabi, rasul, & orang-orang yg beriman pada masa terdahulu. #Istiqomah

08/12/2012 06:05:53 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

4. Membaca kisah-kisah orang shaleh, sehingga bisa dijadikan uswah (teladan) dalam istiqomah. #Istiqomah

08/12/2012 06:05:46 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

Dalam hadits dari 'Aisyah RA, Rasulullah bersabda: "Amalan yg paling dicintai Allah adalah yg kontinu walaupun itu sedikit." #Istiqomah

08/12/2012 06:05:37 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

Karena konsekuen dalam beramal lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yg sesekali saja dilakukan. #Istiqomah

08/12/2012 06:05:05 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

Maksudnya adalah untuk konsekuen dalam menjalankan syari'at atau dalam beramal & tidak putus di tengah jalan. #Istiqomah

08/12/2012 06:04:57 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

3. Iltizam (konsekuen) dalam menjalankan syari'at Allah. #Istiqomah

08/12/2012 06:04:50 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

Al Qur'an adalah jalan utama agar bisa terus kokoh dalam agama. Karena Al Qur'an adalah petunjuk & obat bagi hati yg ragu. #Istiqomah

08/12/2012 06:04:41 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

Oleh karena itu, Al Qur'an diturunkan secara beangsur-angsur untuk meneguhkan hati Rasulullah. #Istiqomah

08/12/2012 06:04:27 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

..dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yg berserah diri (kepada Allah)'." (An Nahl: 102) #Istiqomah

08/12/2012 06:04:19 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

"Katakanlah: 'Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Qur'an dari Rabbmu dgn benar, untuk meneguhkan (hati) orang2 yg telah beriman,.. #Istiqomah

08/12/2012 06:04:08 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

Allah menjelaskan bahwa Al Qur'an dapat meneguhkan hati orang-orang beriman & Al Qur'an adalah petunjuk kepada jalan yg lurus. #Istiqomah

08/12/2012 06:02:31 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

2. Mengkaji Al Qur'an dgn menghayati & merenungkannya. #Istiqomah

08/12/2012 06:02:19 WIB
Mari Berhijab @mariberhijab

..dan Allah menyesatkan orang-orang yg lalim & memperbuat apa yg Dia kehendaki." (Ibrahim: 27) #Istiqomah

08/12/2012 06:02:12 WIB
Load Remaining (12)

Comment

No comments yet. Write yours!