RESIKO MEMILIH JALAN PARA NABI - @almanhaj_orid

Manhaj Salaf
Central Indonesia regional
0
๐™ฎ๐™ช๐™ฎ๐™ž๐™ ๐™ค๐™šโ„ข | #DirumahSaja @usefulchirp2020
Siapa yang memilih jalan dakwah para Nabi untuk mengadakan perbaikan umat, maka dia pasti mendapatkan banyak musuh.
๐™ฎ๐™ช๐™ฎ๐™ž๐™ ๐™ค๐™šโ„ข | #DirumahSaja @usefulchirp2020
Allah berfirman, โ€œDemikianlah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa. -->
๐™ฎ๐™ช๐™ฎ๐™ž๐™ ๐™ค๐™šโ„ข | #DirumahSaja @usefulchirp2020
Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan Penolongโ€ (Qs. Al-Furqan ayat: 31)
๐™ฎ๐™ช๐™ฎ๐™ž๐™ ๐™ค๐™šโ„ข | #DirumahSaja @usefulchirp2020
Barangsiapa memilih untuk dirinya jalan para nabi, maka mau tidak mau dia akan terkenai banyak gangguan, --->
๐™ฎ๐™ช๐™ฎ๐™ž๐™ ๐™ค๐™šโ„ข | #DirumahSaja @usefulchirp2020
-->yang membutuhkan darinya persediaan kesabaran dalam jumlah sangat besar. (al-Manhaj al-Qawim, 30) #ManhajSalaf

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.