0
syaquilla. @kgyuinbaejin
1)Syamsuddin al-Sumatrani adalah salah seorang sufi Nusantara yang sering juga disebut Syamsuddin Pasai.
syaquilla. @kgyuinbaejin
2)Nama lengkapnya adalah al-Syaikh Syamsuddin ibn Abdullah al-sumatrani
syaquilla. @kgyuinbaejin
3)Ia hidup pada masa kerajaan Aceh Darussalam di bawah rezim Raja Iskandar Muda (1607-1636 M).
syaquilla. @kgyuinbaejin
4)Beliau adalah penerus ajaran wujudiyyah Hamzah Fansuri, yg pada akhirnya ajaran beliau ditentang keras oleh Syaikh Nuruddin al-Raniri.
syaquilla. @kgyuinbaejin
5)Beliau dikatakan lahir antara tahun 1575-1630 M dan beliau dikatakan meninggal dunia pada saat kekalahan pasukan Aceh melawan Melaka.
syaquilla. @kgyuinbaejin
6)Tauhid adalah ajaran utama Syaikh Syamsuddin, yaitu tentang wujud Tuhan yang satu.
syaquilla. @kgyuinbaejin
7)Pemikiran tasawuf dari Syaikh Syamsuddin yang berkaitan dengan Tuhan dan alam adalah tentang martabat tujuh.
syaquilla. @kgyuinbaejin
8)Ketujuh martabat itu adalah martabat ahâdiyyah, martabat wahdah, martabat wâhidiyyah, martabat âlam al-arwâh,
syaquilla. @kgyuinbaejin
9)-martabat âlam al-mîtsâl, martabat âlam al-‘ajsâm dan martabat âlam al-‘insân.
syaquilla. @kgyuinbaejin
10)Pengajaran Syaikh Syamsuddin ini disebut dengan ajaran tauhid murni atau tauhid hakiki (al-tawhîd al-khâlis).
syaquilla. @kgyuinbaejin
11)Karya-karya Syamsuddin Sumatrani ada yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu (Jawi).
syaquilla. @kgyuinbaejin
12)-Jawhar al-Haqa’iq (30 halaman; berbahasa Arab) -Risalah Tubayyin Mulahazhat al-Muwahhidin wa al-Mulhidin fi Dzikr Allah (berbahasa arab)
syaquilla. @kgyuinbaejin
13)-Mir’at al-Mu’minin (70 halaman; berbahasa Melayu). -Syarah Ruba’i Hamzah Fansuri (24 halaman; berbahasa Melayu)
syaquilla. @kgyuinbaejin
14)Syarah Sya’ir Ikan Tongkol (20 balaman; berbahasa Melayu). Karya ini merupakan ulasan (syarh) terhadap 48 baris sya’ir Hamzah.

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.