Syukuran Ahmad Heryawan Bank BJB ka-56 Taun Méré 1000 Al Quran

Poé Rebo, ping 24 Méi 2017, Bank Pembangunan Daérah Jawa Barat dan Banten, Tbk (bank bjb) reujeung Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, ngayakeun kagiatan syukuran bank bjb nu ka 56 taun, http://bit.ly/2speAUG
0
semuatentangBDG @semuattgBDG

dijejeran Syukur Jabar Untuk Negeri, tempatna di Gedong Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), ITB. bit.ly/2speAUG pic.twitter.com/kKAgCrVd1Q

06/07/2017 09:35:21 WIB
Expand pic
semuatentangBDG @semuattgBDG

Hal sakabit téh mangrupa runtuyan kagiatan tina acara puncak HUT bank bjb nu ka-56 taun. bit.ly/2speAUG

06/07/2017 09:35:27 WIB

Comment