0
Jabar Mangku @jabarpinter
Purwakarta ngeceskeun cita2 jeung ketak Kang @DediMulyadi71 keur Rahayatna. pic.twitter.com/zAw3qaCDH6
Expand pic
Jabar Mangku @jabarpinter
1.Jawa Barat ngabutuhkeun pamingpin, anu lain ukur “hade gogog hade tagog” tapi oge “hambur bacot murah congcot”.
Jabar Mangku @jabarpinter
2.Hade gogog hade tagog, lain kulantaran kasep/geulis rupana, tapi nu paling penting, bisa ngajaga etika kasundaannana.
Jabar Mangku @jabarpinter
3.Etika kasundaan aya dina laku lampah anu salawasna pinuh ku adab “hormat tilawat” ka sasama, lain ukur pupulasan hayang kapuji.
Jabar Mangku @jabarpinter
4.Poma ulah milih pamingpin anu ninggang kana kekecrekna. Paribasa anu surup keur ka pamingpin anu goreng laku lampahna.
Jabar Mangku @jabarpinter
5.Nyaeta pamingpin anu licik pinuh ku akal bulus, pamingpin anu ukur hayang ngabeungharkeun dirina.
Jabar Mangku @jabarpinter
6.Kukituna bral geura teang pamingpin anu hambur bacot murah congcot.
Jabar Mangku @jabarpinter
7.Nyaeta pamingpin anu salawasna boga perhatian ka rahayat leutik, rahayat anu salawasna diudag ku pangabutuh keur pakeun hirupna.
Jabar Mangku @jabarpinter
8. Pangabutuh sandang pangan nu dicukupan, papan diayaan, kabedag keur biaya sakola anak2na pon kitu deui kasehatan kulawargana.
Jabar Mangku @jabarpinter
9.Hartina,sanajan pangasilan leutik, tapi nyukupan keur hirup jeung huripna, bagja lahir jeung batinna.
Jabar Mangku @jabarpinter
10.Pamingpin anu kitu bakal keuna ku paribasa “Sakiriciking duit sakocopoking bogo “.
Jabar Mangku @jabarpinter
11.Pamingpin nu bakal salawasna dirojong reujeung didukung ku rahayatna.
Jabar Mangku @jabarpinter
12.Lantaran pamingpin kitu bakal ngaleungitkeun paribasa “nu tani kari daki, nu dagang kari hutang”.
Jabar Mangku @jabarpinter
13.Entong nepikeun nimu atawa milih pamingpin anu “Puraga tamba kadengda”
Jabar Mangku @jabarpinter
14.Lantaran dina migawe hiji pagawean heunteu jeung maksud supaya hade hasilna keur rahayat.
Jabar Mangku @jabarpinter
15. Estu ukur hayang dipuja jeung dipuji, lantaran “Nyokot lesot ngeumbing porot”. Mun ceuk basa ayeunamah ukur “PENCITRAAN”.
Jabar Mangku @jabarpinter
16. Conto nu bisa dicokot keur paribasa “nyokot lesot ngeumbang porot” nyaeta nyieunan taman sabudeureun kota.
Jabar Mangku @jabarpinter
17. Naon mangpaatna keur rahayat taman2 eta? Tacan aya panalungtikan mangpaat jeung maslahat taman2 keur rahayat.
Jabar Mangku @jabarpinter
18. Lamun kitu saha atuh paminpin Jawa Barat anu loyog disebat “hambur bacot murah congcot “
Jabar Mangku @jabarpinter
19. Pek taroskeun ka masyarakat Purwakarta, kumaha sabenerna cita2 jeung ketak Kang Dedi Mulyadi keur rahayatna.
Jabar Mangku @jabarpinter
20. Salawasna anjeunna mintonkeun kanyaah ka rahayatna. Ngjait nu miskin, mulasara nu sangsara, kitu cita2na.
Jabar Mangku @jabarpinter
21. Sanajan geus katelah, Kang @DediMulyadi71 mah hambur bacot tapi da geningan murah congcot dina prak2kanna mah.
Jabar Mangku @jabarpinter
@budhiariesandi parantos aya ambulan gratis, bebas biaya sakola ti SD dugi ka SMA. Bebas biaya berobat ka Puskesmas dugi RS. #beritabohong
Jabar Mangku @jabarpinter
@budhiariesandi perkawis eta mah wios kapasitas Pangersa kang @DediMulyadi71 , kanggo nu ngajawabna. Hatur nuhun #kirangyakin #wiosbedo
Jabar Mangku @jabarpinter
@budhiariesandi masalah parkir sareng sajabana, mmg jd perhatosan di tiap kota. tinggal pinter2 cari solusi ditambih kasadaran warga na.
Load Remaining (12)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.