0
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
Dr Zainab binti Jahsyin bhw Nabi bangun dr tidurnya seraya berkata:La ilaha illallah, celakalah org2 arab, karena keburukan yg telah dekat.
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
Telah terbuka pada hari ini dari dinding Ya`juj dan Ma`juj seperti ini.” – dan Sufyan (seorang perawi)
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
melingkarkan tangannya dalam bentuk angka sepuluh – Kemudian saya (Zainab) berkata:
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
berkata: “Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa meskipun bersama kita ada orang-orang shalih? ”.
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
Beliau menjawab: “Ya, ketika al-khabats (kemaksiatan) semakin banyak jumlahnya” .
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu dalam Musnad-nya no. 26145, 26148;
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu dalam Kitab Ahaditsul Anbiya` no. 3346; Kitabul Manaqib no. 3598;
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
Kitab Ath-Thalaq secara mu’allaq; Kitabul Fitan no.7059,7135;Imam Muslim rahimahullahu dalam Kitabul Fitan wa ‘Asyrathus Sa’ah no. 7164-7168
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
Al-Imam At- Tirmidzi rahimahullahu dlm Kitabul Fitan ‘an Rasulillah no. 2187;Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu dalam Kitabul Fitan no. 3953.
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
Bismillah. Kita doakan utk warga gaza dan kaum muslimin diseluruh dunia. Alloh sebaik2nya pelindung :'(
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. #ciridajjal
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
"Artinya: Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Ashfahan sebanyak 70rb yang mengenakan jubah tiada berjahit. " #ciridajjal
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
[Shahih Muslim. Kitabul Fitan wa Asyrotis Sa'ah, Bab Fi Baqiyyah Min Ahaadiitsid Dajjal 18: 85-86)] #ciridajjal
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
"70rb orang yang mengenakan topi. "  [Al-Fathur Rabbani Tartib Musnad Ahmad 24: 73. Hadits in: shahih. Fathul-Bari 13: 328] #ciridajjal
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
Dan di dalam riwayat Abubakar disebutkan. “Dia diikuti oleh kaum yang mukanya gelap.”  [Riwayat Tirmidzi] #ciridajjal
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
Ibnu katsir "Menurut lahirnya yg di maksud dgn Tark itu adl pembantu-pembantu Dajjal."   [An-Nihayah FilFitan walMalahim 1: 117] #ciridajjal
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
Demikian pula yang dimaksud dalam hadits Abi Hurairah. "Tidaklah datang kiamat sehingga kamu memerangi bangsa Khauz dan Kirman #ciridajjal
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
dari orang-orang Ajam yang wajahnya merah, hidungnya pipih (pesek). matanya sipit, wajahnya seperti tembaga, #ciridajjal
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
dan sepatunya beludru." [Shahih Bukhari, Kitab Al-Manaqib, Bab 'Alamatin Nubuwwab Fil Islam 6: 604] #ciridajjal
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
Di dalam hadits Abi Umamah yang panjang antara lain disebutkan: Dan di antara fitnahnya #ciridajjal
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
yakni fitnah Dajjal- ialah ia akan berkata kepada orang-orang Arab kampung, #ciridajjal
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
"Bagaimana pendapatmu jika aku membangkitkan ayahmu dan ibumu, apakah kamu mau bersaksi bahwa aku adalah tuhanmu ?" #ciridajjal
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
Dia menjawab, "Ya." Kemudian ada dua syetan yang menyerupakan diri dengan ayahnya dan ibunya, #ciridajjal
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
lantas keduanya berkata, "Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah tuhanmu."  #ciridajjal
Fitnah Akhir Zaman @alfitan
[Sunan Ibnu Majah,Kitabul Fitan 2:1359-1363.Hadits ini shahih. Periksa: Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir 6: 273- 277, hadits no.7752] #ciridajjal
Load Remaining (33)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.