0
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
1.Tadi sempet ka rumah na kbetulan ketemu sm kluarga dan orang tua nya,biasa we soak da stelan dines keneh kadinya bareng @alf_edo .
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
2.Faisal ngaran budak eta te,manehna emang resep ka persib ti umur 4 taun,dan mulai jarambah ke berbagai daerah 8th.
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
4.Pikiran pertama mah Ah paling ge budak setempat ieu mah,kalm we sorangan mah da imah na dekeut.
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
5.Pas ditanya lebih lanjut, A abi mah ti cimahi nyalira numpak kareta. Anjir sing baleg jang. Demi Alloh A ngabohong mah dosa.
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
6.Naha wanian ? Sorangan. Da abi mah resep ka persib da kamamana ge nyalira. *bari nuang sangu ti @GBLA_LOVERS
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
7.Nya geus dilewat tah ku kami sesi di GBLA da kaburu chaos di timur.
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
8.Pas tadi langsung meluncur ka rumah na dapat alamat dari rekan railfans,domisili di Kebon kopi .
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
11.ceuk aki na da Faisal tos sering lalajo persib kamamana nyalira alim ngiring rombongan transportasi nyalira. MAKE UMUM
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
12.Kejadian pas final bhayangkara di GBLA ngomong ka kolot na mah milu pangajian pek te indit ka jkt make kareta eweh pengawalan.
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
13.ieu posisi di st.manggarai pake baju gamis da bebeja na pengajian. Nuhun info ti @manugrahraditya
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
14.Kolot na ge nepi teu percaya budak eta wanian k GBK TANPA PENGAWALAN, setelah ku saya dibere bukti foto pic.twitter.com/5hQDr5ixN8
Expand pic
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
16.ti umur 8th nepi 12th jarambah nunutur persib sorangan, edyan ieu budak.
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
17.Indit make kareta sempet ditewak ku polsuska krn aya berita anak hilang kabur ti manggarai dan sampailah di gbk balik milu rombongan.
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
18.Pas final dipalembang oge geus meuntas tp ngan nepi st.lampung kusabab katingaleun kareta,balik deui we k bdg.
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
19.Naha jang sorangan wae? Da abi mah resep Persib teu kudu raramean nu penting lalajo a da bisa nyalira .
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
21.Pemikiran simpel seorang Faisal nu ngabelaan kamamana lalajo PERSIB, Saluuut.
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
22.Nini na pernah diajak ku faisal ka jalak harupat teuing kmh cara na bisa lalajo di sentelben jeung nini na.
PURGATORY πŸŒπŸ‡΅πŸ‡ΈπŸ‡²πŸ‡¨ @beungeutcloth
23.kondisi boga duit pas jang ongkos duaan prinsip na lalajo persib apapun cara na.
Load Remaining (13)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.