Chirpstory will close the service later this year. At the end of September, you will not be able to post stories or comments.

Istighotsah dan Dalilnya by @kajiannusantara

Chirpified
NUsantara @kajiannusantara

Assalamualaikum Wr. Wb. selamat malam Twips, malam ini admin akan kultwit seputar istighosah dari segi hukumnya. #IstighosahNU

13/06/2015 21:16:44 WIB
NUsantara @kajiannusantara

Di antara seputar amaliah NU yang banyak dilakukan oleh nahdliyyin adalah Tawassul dan Istighosah. #IstighosahNU

13/06/2015 21:20:00 WIB
NUsantara @kajiannusantara

Kedua amaliyah tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lain. Malam ini admin akan membahasnya dari segi dalil. #IstighosahNU

13/06/2015 21:20:54 WIB
NUsantara @kajiannusantara

1. Dalam Istighosah sering kita jumpai kalimat: قَدْ ضَاقَتْ حِيْلَتِيْ أَدْرِكْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ #IstighosahNU

13/06/2015 21:22:40 WIB
NUsantara @kajiannusantara

2. Bacaan di atas masuk dalam kategori tawasul dan istighatsah, yaitu berdoa kepada Allah dengan memanggil nama seorang ... #IstighosahNU

13/06/2015 21:24:24 WIB
NUsantara @kajiannusantara

3. ... yang mulia menurut Allah, dan hal ini telah berlangsung sejak generasi sahabat dan diajarkan oleh Rasulullah. #IstighosahNU

13/06/2015 21:25:01 WIB
NUsantara @kajiannusantara

4. Tetapi kalimat tersebut menurut sebagian kecil kelompok manusia masuk dalam kategori menyembah selain Allah. #IstighosahNU

13/06/2015 21:26:08 WIB
NUsantara @kajiannusantara

5. yang berarti syirik akbar, murtad dan pelakunya masuk neraka selama-lamanya. #IstighosahNU

13/06/2015 21:26:45 WIB
NUsantara @kajiannusantara

6. hal ini telah difatwakan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah pada abad ke-8 H. #IstighosahNU

13/06/2015 21:27:10 WIB
NUsantara @kajiannusantara

7. Nahdliyyin Membenarkan redaksi tersebut berdasarkan hadits Rasulullah amaliah para sahabat, dan ulama salaf. #IstighosahNU

13/06/2015 21:29:05 WIB
NUsantara @kajiannusantara

8. Sedangkan kaum minoritas Melarang dan mensyirikkan redaksi tersebut berdasarkan fatwa Syaikh Ibnu Taimiyah pd abad ke-8 H. #IstighosahNU

13/06/2015 21:29:58 WIB
NUsantara @kajiannusantara

9. dan dipertegas oleh ijtihad Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi (pendiri aliran Wahabi) pada abad ke-12. #IstighosahNU

13/06/2015 21:30:31 WIB
NUsantara @kajiannusantara

10. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dijelaskan bhw Rasulullah mengajarkan laki2 tuna netra yg ingin sembuh dari kebutaannya. #IstighosahNU

13/06/2015 21:32:10 WIB
NUsantara @kajiannusantara

11. agar berdoa dengan disertai memanggil Nabi  dalam doanya dengan redaksi “Ya Muhammad (Wahai Muhammad)”. #IstighosahNU

13/06/2015 21:32:48 WIB
NUsantara @kajiannusantara

12. Adapun redaksi haditsnya sebagaimana berikut. #IstighosahNU pic.twitter.com/3ca8t8wxtr

13/06/2015 21:34:27 WIB
Expand pic
NUsantara @kajiannusantara

13. Sanad hadits Utsman bin Hunaif di atas, shahih diriwayatkan oleh banyak ulama antara lain: #IstighosahNU

13/06/2015 21:35:52 WIB
NUsantara @kajiannusantara

14. Ahmad bin Hanbal, Abd bin Humaid, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’i, Ibn al-Sunni, Ibn Majah dll. #IstighosahNU pic.twitter.com/l0y9me6Yk3

13/06/2015 21:37:55 WIB
Expand pic
NUsantara @kajiannusantara

15. Adapun Masalah Istighosah, Sahabat Nabi Beristighosah Pada Masa Khulafaur Rasyidin. #IstighosahNU

13/06/2015 21:39:50 WIB
NUsantara @kajiannusantara

16. Dalam kitab al-Mushannaf karya Ibnu Abi Syaibah Juz 11 hal. 118 dijelaskan. (lihat Gambar) #IstighosahNU pic.twitter.com/jqudAXFTtN

13/06/2015 21:45:14 WIB
Expand pic
NUsantara @kajiannusantara

17. Seorang sahabat datang ke makam Nabi lalu berkata: “Wahai Rasulullah, mintakanlah hujan bagi umatmu, mreka sdang menghadapi kelaparan.”

13/06/2015 21:46:08 WIB
NUsantara @kajiannusantara

18. Ini menjadi bukti bahwa beristighatsah dengan orang yang sudah wafat bukanlah syirik menurut sahabat. #IstighosahNU

13/06/2015 21:46:59 WIB
NUsantara @kajiannusantara

19. Dalam kitab al-Bidayah wa al-Nihayah dijelaskan Istighatsah sahabat dengan Nabi pada masa Khalifah Umar, dinilai shahih oleh Ibn Katsir

13/06/2015 21:48:31 WIB
NUsantara @kajiannusantara

21. Istighatsah sahabat dengan Nabi pada masa Khalifah Umar, dinilai shahih oleh al-Hafizh Ibn Hajar. #IstighosahNU

13/06/2015 21:51:17 WIB
NUsantara @kajiannusantara

22. Keterangannya ada di dalam Fath al-Bari juz 2 hal. 572. #IstighosahNU pic.twitter.com/B2WzMH9b2h

13/06/2015 21:52:25 WIB
Expand pic
Load Remaining (7)

Comment

No comments yet. Write yours!