Kultwit @RajaPena “Sistem Khilafah: antara mimpi Hizbut Tahrir, sejarah, dan kenyataan”

Tgl 27Mei2015
religion tahrir hizbut sejarah islam khilafah khalifah
1
Raja Pena @RajaPena
"Sistem Khilafah: antara mimpi Hizbut Tahrir, sejarah, dan kenyataan" oleh Akhmad Faizal Reza rajapena.org/sistem-khilafa… pic.twitter.com/mutJKVti0C
Expand pic
Raja Pena @RajaPena
1/40 MEI 2015 baru² ini, saudara² muslim Hizbut Tahrir (HT), khususnya di Indonesia (HTI) pada rajin turun ke jalan. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
2/40 Tajuknya yaitu Rapat dan Pawai Akbar (RPA). Muslim HTI menyerukan umat Islam untuk menegakkan Khilafah. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
3/40 Khilafah yang akan mereka tegakkan adalah sistem khilafah versi HT. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
4/40 Upaya menegakkan Khilafah ini sudah berlangsung puluhan tahun dan belum kunjung nyata. Persoalan. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
5/40 Upaya HT se-akan² disalip ISIS. ISIS lebih dahulu mengklaim sdh mndirikan kekhalifahan, Abu Bakar Al-Baghdadi khalifahnya. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
6/40 Seluruh dunia Islam menolaknya lantaran ISIS & khalifahnya tdk mencerminkan nilai² Islam yg “raḥmatan li'l-‘ālamīn.” #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
7/40 Di umat Islam sendiri, umumnya, tidak ada kesepakatan mengenai sistem Khilafat. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
8/40 Sebagian umat Islam ada yang mencita-citakan pendirian khilafah, sebagian menolak, dan sisanya apatis. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
9/40 Menurut pihak muslim yang menolak, sistem khilafat sudah mati, setelah era Khulafā’u'r-Rāsyidīn berlalu. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
10/40 “Rezim” setelah Khulafā’u'r-Rāsyidīn hanyalah sistem kerajaan herediter dengan memakai pangkat ‘khalifah’. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
11/40 Adalah suatu kesalahan fatal jika mendasarkan keruntuhan Khilafah pada moment runtuhnya Khalifah Utsmani pada 1924 lalu. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
12/40 Sejatinya, sistem Khilafat tlh runtuh jauh² hari! Rezim atau dinasti penerusnya semestinya hanya rentetan kerajaan. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
13/40 Dalam kitab hadis Musnad Ahmad, umat Islam akan mengalami lima era kepemimpinan. Tertulis juga di Baihaqī dan Misykāt. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
14/40 Zaman pertama adalah zaman kenabian beliau saw.. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
15/40 Masa yg ke-2 a/ era Khilafah ‘alā min ḥāji'n-nubuwwah, khilafah menurut acuan kenabian, yaitu para Khulafā’u'r-Rāsyidīn. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
16/40 Pada era ketiga adalah zaman kerajaan yang penuh sengketa atau mulkan ‘aḍan. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
17/40 Keempat adalah era kerajaan yang penuh kelaliman (mulkan jabariyatan). #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
18/40 Zaman kelima merupakan datangnya kembali era Khilafah ‘alā min ḥāji'n-nubuwwah.” (Musnad Ahmad, Baihaqi, Misykat). #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
19/40 Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah atau Ottoman hanyalah rentetan kerajaan. Bukan sistem Khilafah! #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
20/40 Ketiga dinasti besar dalam sejarah Islam ini menggenapi nubuatan era kedua, era ketiga, dan era keempat. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
21/40 Kini kita memasuki era ke-5 sprti disbtkan Rasulullah saw., yakni berdirinya era Khilafah ‘alā min ḥāji'n-nubuwwah. #KhilafatDay
Raja Pena @RajaPena
22/40 Sejatinya, sistem khilafat tidak seperti sistem pemerintahan duniawi. #KhilafatDay
Load Remaining (19)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.