Carpon (carita pondok) "ulin ka gunung"

basasunda
0
Basa Sunda @bahasa_sunda
Carita Pondok "ulin ka gunung" sumber tatar basa sunda
Basa Sunda @bahasa_sunda
Poé minggu isuk-isuk Budi jeung Arip geus saged, Timbel jeung kadaharan séjénna geus diasupkeun kana rangsel
Basa Sunda @bahasa_sunda
Térmos wadah cai geus dijagragkeun, teu lila jol burhan jeung maman datang, duanana ogé ngarandong rangsel nu dieusian dahareun
Basa Sunda @bahasa_sunda
Sanggeus kumpul mah, bring baé opatan ngalabring, maranéhna rék muru poncot gunung sangkur
Basa Sunda @bahasa_sunda
Mimiti mah leumpang mapay-mapay jalan aspal sisi lembur, lebah batu kembar méngkol ka kenca, bras ka gunung jati
Basa Sunda @bahasa_sunda
Nyorang jalan satapak anu mimiti nanjak, di gunung mah hawana masih beresih matak séhat kana awak
Basa Sunda @bahasa_sunda
Dibarung ku ngobrol jeung sempal guyon mah leumpang téh teu karasa capé, rangsel badag teu karasa beurat perbawa haté anu bungah
Basa Sunda @bahasa_sunda
Beuki lila jalan nu keur disorang beuki netek, kénca katuhueun jalan rajeg tatangkalan, malah palebah pasir cisempu aya tangkal kiara
Basa Sunda @bahasa_sunda
Ceunah umurna geus ratusan taun, éta waé gedéna ku sapuluh urang moal katangkeup bakat ku gedé-gedéna
Basa Sunda @bahasa_sunda
"Lila kénéh ka poncot téh" ceuk arip, Kakara tuda manéh mah ulin ka gunung sangkur téh
Basa Sunda @bahasa_sunda
"Keudeung deui rip, ngaliwatan tangkal mahoni ogé nepi geura, geus capé rip?' ceuk burhan nu leumpang panghareupna
Basa Sunda @bahasa_sunda
"Acan, puguh resep ningalian pamandangan" témbal arip
Basa Sunda @bahasa_sunda
"Matak peré sakola téh teu kudu ulin ka kota waé, sakali-kali mah ulin ka gunung" maman mairan bari angger leumpang
Basa Sunda @bahasa_sunda
"Enya di gunung gé teu éléh ti kota waasna mah, katambah ulin ka gunung mah teu ngaluarkeun duit" ceuk budi ngahéhéh
Basa Sunda @bahasa_sunda
"bener, coba lamun ulin ka kota, kudu waé kaluar duit, hayang meuli itu ieu téa, ahirna mah méakeun duit kolot" ceuk burhan
Basa Sunda @bahasa_sunda
"Alhamdulillah, teu burung nepi geuning ka poncot!" ceuk burhan bari ngalieuk ka tiluan
Basa Sunda @bahasa_sunda
Burhan, budi, maman jeung arip teu sirikna paheula muru batu lémpar di poncot gunung brek nu opatan dariuk ngariringan batu
Basa Sunda @bahasa_sunda
Panon ngawaskeun ka jauhna, ningalian pamandangan anu matak waas, béh lebak katempo walungan cijolang arula-arileu meulit pasir haruman
Basa Sunda @bahasa_sunda
waas jiga oray ngaléor, lembur curug katempo lapat-lapat, pasawahan nu keur sumedeng konéng mapaésan alam sabudeureun
Basa Sunda @bahasa_sunda
Matak betah cicing di éta tempat, angin gunung ngahiliwir ngageberan awak nu juuh ku késang
Basa Sunda @bahasa_sunda
Sanggeus lila reureuh, brak maruka timbel dahar bangun nu ponyo pisan,dibarengan ku récétna manuk jeung angin gunung nu ngahiliwir
Basa Sunda @bahasa_sunda
geus rada soré karék nu opatanana beberengkes rék balik, kaciri paromanna sarugemaeun pisan, geuning piknik mah teu kudu ka kota waé
Basa Sunda @bahasa_sunda
sakitu baraya carpon "ulin ka gunung"
Basa Sunda @bahasa_sunda
Ayeuna urang lajeng kana miharti kecap, aya sababraha patarosan anu kirang ngartos kana kecap2 anu nembé dipedarkeun
Load Remaining (20)
Login and hide ads.