Carpon (carita pondok) "ulin ka gunung"

basasunda
0
Basa Sunda @bahasa_sunda
Carita Pondok "ulin ka gunung" sumber tatar basa sunda
Basa Sunda @bahasa_sunda
Poé minggu isuk-isuk Budi jeung Arip geus saged, Timbel jeung kadaharan séjénna geus diasupkeun kana rangsel
Basa Sunda @bahasa_sunda
Térmos wadah cai geus dijagragkeun, teu lila jol burhan jeung maman datang, duanana ogé ngarandong rangsel nu dieusian dahareun
Basa Sunda @bahasa_sunda
Sanggeus kumpul mah, bring baé opatan ngalabring, maranéhna rék muru poncot gunung sangkur
Basa Sunda @bahasa_sunda
Mimiti mah leumpang mapay-mapay jalan aspal sisi lembur, lebah batu kembar méngkol ka kenca, bras ka gunung jati
Basa Sunda @bahasa_sunda
Nyorang jalan satapak anu mimiti nanjak, di gunung mah hawana masih beresih matak séhat kana awak
Basa Sunda @bahasa_sunda
Dibarung ku ngobrol jeung sempal guyon mah leumpang téh teu karasa capé, rangsel badag teu karasa beurat perbawa haté anu bungah
Basa Sunda @bahasa_sunda
Beuki lila jalan nu keur disorang beuki netek, kénca katuhueun jalan rajeg tatangkalan, malah palebah pasir cisempu aya tangkal kiara
Basa Sunda @bahasa_sunda
Ceunah umurna geus ratusan taun, éta waé gedéna ku sapuluh urang moal katangkeup bakat ku gedé-gedéna
Basa Sunda @bahasa_sunda
"Lila kénéh ka poncot téh" ceuk arip, Kakara tuda manéh mah ulin ka gunung sangkur téh
Basa Sunda @bahasa_sunda
"Keudeung deui rip, ngaliwatan tangkal mahoni ogé nepi geura, geus capé rip?' ceuk burhan nu leumpang panghareupna
Basa Sunda @bahasa_sunda
"Acan, puguh resep ningalian pamandangan" témbal arip
Basa Sunda @bahasa_sunda
"Matak peré sakola téh teu kudu ulin ka kota waé, sakali-kali mah ulin ka gunung" maman mairan bari angger leumpang
Basa Sunda @bahasa_sunda
"Enya di gunung gé teu éléh ti kota waasna mah, katambah ulin ka gunung mah teu ngaluarkeun duit" ceuk budi ngahéhéh
Basa Sunda @bahasa_sunda
"bener, coba lamun ulin ka kota, kudu waé kaluar duit, hayang meuli itu ieu téa, ahirna mah méakeun duit kolot" ceuk burhan
Basa Sunda @bahasa_sunda
"Alhamdulillah, teu burung nepi geuning ka poncot!" ceuk burhan bari ngalieuk ka tiluan
Basa Sunda @bahasa_sunda
Burhan, budi, maman jeung arip teu sirikna paheula muru batu lémpar di poncot gunung brek nu opatan dariuk ngariringan batu
Basa Sunda @bahasa_sunda
Panon ngawaskeun ka jauhna, ningalian pamandangan anu matak waas, béh lebak katempo walungan cijolang arula-arileu meulit pasir haruman
Basa Sunda @bahasa_sunda
waas jiga oray ngaléor, lembur curug katempo lapat-lapat, pasawahan nu keur sumedeng konéng mapaésan alam sabudeureun
Basa Sunda @bahasa_sunda
Matak betah cicing di éta tempat, angin gunung ngahiliwir ngageberan awak nu juuh ku késang
Basa Sunda @bahasa_sunda
Sanggeus lila reureuh, brak maruka timbel dahar bangun nu ponyo pisan,dibarengan ku récétna manuk jeung angin gunung nu ngahiliwir
Basa Sunda @bahasa_sunda
geus rada soré karék nu opatanana beberengkes rék balik, kaciri paromanna sarugemaeun pisan, geuning piknik mah teu kudu ka kota waé
Basa Sunda @bahasa_sunda
sakitu baraya carpon "ulin ka gunung"
Basa Sunda @bahasa_sunda
Ayeuna urang lajeng kana miharti kecap, aya sababraha patarosan anu kirang ngartos kana kecap2 anu nembé dipedarkeun
Load Remaining (20)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.