Chirpstory will close the service later this year. At the end of September, you will not be able to post stories or comments.

Carpon (carita pondok) "ulin ka gunung"

basasunda
0
Basa Sunda @bahasa_sunda

Carita Pondok "ulin ka gunung" sumber tatar basa sunda

03/09/2012 21:39:40 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Poé minggu isuk-isuk Budi jeung Arip geus saged, Timbel jeung kadaharan séjénna geus diasupkeun kana rangsel

03/09/2012 21:42:56 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Térmos wadah cai geus dijagragkeun, teu lila jol burhan jeung maman datang, duanana ogé ngarandong rangsel nu dieusian dahareun

03/09/2012 21:47:20 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Sanggeus kumpul mah, bring baé opatan ngalabring, maranéhna rék muru poncot gunung sangkur

03/09/2012 21:49:07 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Mimiti mah leumpang mapay-mapay jalan aspal sisi lembur, lebah batu kembar méngkol ka kenca, bras ka gunung jati

03/09/2012 21:51:54 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Nyorang jalan satapak anu mimiti nanjak, di gunung mah hawana masih beresih matak séhat kana awak

03/09/2012 21:53:45 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Dibarung ku ngobrol jeung sempal guyon mah leumpang téh teu karasa capé, rangsel badag teu karasa beurat perbawa haté anu bungah

03/09/2012 21:56:47 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Beuki lila jalan nu keur disorang beuki netek, kénca katuhueun jalan rajeg tatangkalan, malah palebah pasir cisempu aya tangkal kiara

03/09/2012 21:59:33 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Ceunah umurna geus ratusan taun, éta waé gedéna ku sapuluh urang moal katangkeup bakat ku gedé-gedéna

03/09/2012 22:01:38 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

"Lila kénéh ka poncot téh" ceuk arip, Kakara tuda manéh mah ulin ka gunung sangkur téh

03/09/2012 22:04:43 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

"Keudeung deui rip, ngaliwatan tangkal mahoni ogé nepi geura, geus capé rip?' ceuk burhan nu leumpang panghareupna

03/09/2012 22:07:01 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

"Acan, puguh resep ningalian pamandangan" témbal arip

03/09/2012 22:08:50 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

"Matak peré sakola téh teu kudu ulin ka kota waé, sakali-kali mah ulin ka gunung" maman mairan bari angger leumpang

03/09/2012 22:10:46 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

"Enya di gunung gé teu éléh ti kota waasna mah, katambah ulin ka gunung mah teu ngaluarkeun duit" ceuk budi ngahéhéh

03/09/2012 22:13:04 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

"bener, coba lamun ulin ka kota, kudu waé kaluar duit, hayang meuli itu ieu téa, ahirna mah méakeun duit kolot" ceuk burhan

03/09/2012 22:15:36 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

"Alhamdulillah, teu burung nepi geuning ka poncot!" ceuk burhan bari ngalieuk ka tiluan

03/09/2012 22:20:23 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Burhan, budi, maman jeung arip teu sirikna paheula muru batu lémpar di poncot gunung brek nu opatan dariuk ngariringan batu

03/09/2012 22:24:07 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Panon ngawaskeun ka jauhna, ningalian pamandangan anu matak waas, béh lebak katempo walungan cijolang arula-arileu meulit pasir haruman

03/09/2012 22:26:30 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

waas jiga oray ngaléor, lembur curug katempo lapat-lapat, pasawahan nu keur sumedeng konéng mapaésan alam sabudeureun

03/09/2012 22:30:33 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Matak betah cicing di éta tempat, angin gunung ngahiliwir ngageberan awak nu juuh ku késang

03/09/2012 22:32:22 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Sanggeus lila reureuh, brak maruka timbel dahar bangun nu ponyo pisan,dibarengan ku récétna manuk jeung angin gunung nu ngahiliwir

03/09/2012 22:36:26 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

geus rada soré karék nu opatanana beberengkes rék balik, kaciri paromanna sarugemaeun pisan, geuning piknik mah teu kudu ka kota waé

03/09/2012 22:39:01 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

sakitu baraya carpon "ulin ka gunung"

03/09/2012 22:40:03 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Ayeuna urang lajeng kana miharti kecap, aya sababraha patarosan anu kirang ngartos kana kecap2 anu nembé dipedarkeun

03/09/2012 22:42:01 WIB
Load Remaining (20)

Comment

No comments yet. Write yours!