Syarat dan Prosedur Pendirian Serikat Pekerja

inilah syarat-syarat pendirian serikat pekerja
0
Bang AL @Alex_wangsa

Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) jo Pasal 5 ayat (1) UU No. 21… http://t.co/O07qf6xs

04/10/2012 13:10:12 WIB
Bang AL @Alex_wangsa

Pada saat pembentukannya, suatu serikat pekerja/serikat buruh (SP) harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rum… http://t.co/1Am9Ezsi

04/10/2012 13:10:42 WIB
Bang AL @Alex_wangsa

(1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki a… http://t.co/8mehioNn

04/10/2012 13:10:51 WIB
Bang AL @Alex_wangsa

(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan lambang; b. d… http://t.co/USBhL5ka

04/10/2012 13:11:03 WIB
Bang AL @Alex_wangsa

Setelah proses pembentukannya selesai, maka tahapan yang harus dilakukan berikutnya adalah memberitahukan secara… http://t.co/u2mXBctn

04/10/2012 13:11:19 WIB
URL t.co Twishort / Alex_wangsa: (2) Anggaran dasar sebagaimana d… Twishort is a best Twitter app for writing longer tweets.
Bang AL @Alex_wangsa

Hal ini diatur di dalam Pasal 18 UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi: (1) Serikat pekerja/serikat bur… http://t.co/onKBmfXN

04/10/2012 13:11:37 WIB
URL t.co Twishort / Alex_wangsa: Hal ini diatur di dalam Pasal 18… Twishort is a best Twitter app for writing longer tweets.
Bang AL @Alex_wangsa

Selain itu, ditentukan pula bahwa nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh sama dengan nama dan… http://t.co/Ael5Io7S

04/10/2012 13:11:47 WIB
Bang AL @Alex_wangsa

Dalam proses pembentukannya, tidak boleh ada pihak yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membe… http://t.co/07PXrbqF

04/10/2012 13:11:55 WIB
Bang AL @Alex_wangsa

Setelah seluruh proses pembentukan SP ini selesai, pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai no… http://t.co/0UDCnjxb

04/10/2012 13:12:10 WIB
Bang AL @Alex_wangsa

“Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempun… http://t.co/CtV5k8lJ

04/10/2012 13:12:23 WIB
Bang AL @Alex_wangsa

Hal ini sesuai dengan penjelasan umum UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyebutkan bahwa pekerja/buruh merup… http://t.co/7UPvBFfU

04/10/2012 13:12:38 WIB
Bang AL @Alex_wangsa

Jadi, dapat kami simpulkan bahwa syarat dan prosedur pendirian SP adalah: 1. Ada setidaknya 10 orang anggota; 2.… http://t.co/k5YkaZ9E

04/10/2012 13:12:53 WIB

Comment