"Mengungkap Ramalan Joyoboyo" by @Subiakto

Chirpified By @M4ngU5il
0
Subiakto @Subiakto

1. Besuk yen wis ana kreta tanpa jaran --- Kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda. #Joyoboyo

15/03/2015 14:31:00 WIB
Subiakto @Subiakto

2. Tanah Jawa kalungan wesi --- Pulau Jawa berkalung besi. #Joyoboyo

15/03/2015 14:31:22 WIB
Subiakto @Subiakto

3. Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang --- Perahu berjalan di angkasa #Joyoboyo

15/03/2015 14:33:02 WIB
Subiakto @Subiakto

4. Kali ilang kedhunge --- Sungai kehilangan mata air. #Joyoboyo

15/03/2015 14:34:08 WIB
Subiakto @Subiakto

5. Pasar ilang kumandhang --- Pasar kehilangan suara. #Joyoboyo

15/03/2015 15:09:56 WIB
Subiakto @Subiakto

6. Iku tandha yen tekane zaman Jayabaya wis cedhak --- Itulah pertanda zaman Jayabaya telah mendekat. #Joyoboyo

15/03/2015 15:10:23 WIB
Subiakto @Subiakto

7. Bumi saya suwe saya mengkeret --- Bumi semakin lama semakin mengerut. #Joyoboyo

15/03/2015 15:14:05 WIB
Subiakto @Subiakto

8. Sekilan bumi dipajeki --- Sejengkal tanah dikenai pajak. #Joyoboyo

15/03/2015 15:14:42 WIB
Subiakto @Subiakto

9. Jaran doyan mangan sambel --- Kuda suka makan sambal. #Joyoboyo

15/03/2015 15:15:38 WIB
Subiakto @Subiakto

10. Wong wadon nganggo pakeyan lanang --- Orang perempuan berpakaian lelaki. #Joyoboyo

15/03/2015 15:44:13 WIB
Subiakto @Subiakto

11. Iku tandhane yen wong bakal nemoni wolak-waliking zaman--- Itu pertanda orang akan mengalami zaman berbolak-balik #Joyoboyo

15/03/2015 15:44:37 WIB
Subiakto @Subiakto

12. Akeh janji ora ditetepi --- Banyak janji tidak ditepati. #Joyoboyo

15/03/2015 15:45:04 WIB
Subiakto @Subiakto

14. Akeh wong wani nglanggar sumpahe dhewe--- Banyak orang berani melanggar sumpah sendiri. #Joyoboyo

15/03/2015 15:46:01 WIB
Subiakto @Subiakto

14. Manungsa padha seneng nyalah--- Orang-orang saling lempar kesalahan. #Joyoboyo

15/03/2015 15:46:19 WIB
Subiakto @Subiakto

15. Ora ngendahake hukum Hyang Widhi--- Tak peduli akan hukum Hyang Widhi. #Joyoboyo

15/03/2015 15:46:39 WIB
Subiakto @Subiakto

16. Barang jahat diangkat-angkat--- Yang jahat dijunjung-junjung. #Joyoboyo

15/03/2015 15:47:09 WIB
Subiakto @Subiakto

17. Barang suci dibenci--- Yang suci (justru) dibenci. #Joyoboyo

15/03/2015 15:47:40 WIB
Subiakto @Subiakto

18. Akeh manungsa mung ngutamakke dhuwit--- Banyak orang hanya mementingkan uang. #Joyoboyo

15/03/2015 15:48:02 WIB
Subiakto @Subiakto

19. Lali kamanungsan--- Lupa jati kemanusiaan. #Joyoboyo

15/03/2015 15:48:45 WIB
Subiakto @Subiakto

20. Lali kabecikan--- Lupa hikmah kebaikan. #Joyoboyo

15/03/2015 15:49:07 WIB
Subiakto @Subiakto

21. Lali sanak lali kadang--- Lupa sanak lupa saudara. #Joyoboyo

15/03/2015 15:49:31 WIB
Subiakto @Subiakto

22. Akeh bapa lali anak--- Banyak ayah lupa anak. #Joyoboyo

15/03/2015 15:49:54 WIB
Subiakto @Subiakto

23. Akeh anak wani nglawan ibu--- Banyak anak berani melawan ibu. #Joyoboyo

15/03/2015 15:50:21 WIB
Subiakto @Subiakto

24. Nantang bapa--- Menantang ayah. #Joyoboyo

15/03/2015 15:50:45 WIB
Load Remaining (193)

Comment

No comments yet. Write yours!