"Tanda-Tanda Seorang Pendusta Di Mata Islam" by @IslamDiaries

Chirpified By @M4ngU5il
0
Islam Diaries @IslamDiaries
1. Bismillah. Assalamu'alaikum. Hatim rahimahullah berkata:
Islam Diaries @IslamDiaries
2. “Barangsiapa mengaku-ngaku 3 perkara tanpa 3 perkara lainnya maka ia adalah seorang pendusta:
Islam Diaries @IslamDiaries
3. (1) Barangsiapa mengaku cinta kepada Allah tanpa adanya sikap wara’ (berhati-hati dan menjaga diri) dari apa-apa yang Allah haramkan,
Islam Diaries @IslamDiaries
4. ... maka ia adalah seorang pendusta.
Islam Diaries @IslamDiaries
5. (2) Barangsiapa mengaku cinta (baca: ingin masuk) Surga, namun tanpa menginfakkan harta bendanya (di jalan Allah),
Islam Diaries @IslamDiaries
6. ... maka ia adalah seorang pendusta.
Islam Diaries @IslamDiaries
7. (3) Dan barangsiapa yang mengaku cinta kepada Nabi, namun ia tidak mencintai orang-orang fakir dan miskin,
Islam Diaries @IslamDiaries
8. ... maka ia adalah seorang pendusta.”
Islam Diaries @IslamDiaries
9. (Dikeluarkan oleh Abu Nu’aim Al-Ashfahani di dalam Hilyatul Auliya’ VIII/75)
Islam Diaries @IslamDiaries
10. Demikian faedah ilmiyah dan mau’izhoh hasanah yang dapat kami sampaikan pada hari ini.
Islam Diaries @IslamDiaries
11. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba-Nya yang selalu jujur dalam perkataan, perbuatan dan keyakinan.

Comment

No comments yet. Write yours!