Carpon "Agama"

Chirpified
0
Basa Sunda @bahasa_sunda

Aya carpon saé di manglé alit kenging kang tétén anu judulna "Agama" wios kitu ku mamang dicaritakeun deui didieu

18/09/2012 21:27:45 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

seueur geuning nu hoyong carpon téh, mangga ku mamang badé dipedar deui didieu

18/09/2012 21:37:51 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Jaman baheula di hiji kota aya hiji kulawarga nu hirupna kaasup cukup, Urang sebut wé pa dira jeung bu titi

18/09/2012 21:48:41 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Manéhna boga anak hiji, ngarana caca, Caca téh budak calakan, di sakola teu weléh réngking kahiji

18/09/2012 21:51:04 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Keur mah pinter katambah boga biaya keur nyakolakeunana, Atuh Caca jucung sakolana nepi ka jadi sarjana

18/09/2012 21:55:31 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Hanjakal pa dira jeung bu titi merhatikeun caca téh ukur élmu sakolana wungkul, ari élmu agamana kurang... jauh ka saimbang

18/09/2012 21:58:54 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Lulus sarjana Caca katarima digawé di pamaréntahan, kusabab pinter téa, pangkatna gé gancang naékna

18/09/2012 22:03:37 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Nepi ka jadi kapala, Hirup Caca sagala aya, Rajakaya salieuk béh, Senang

18/09/2012 22:05:21 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Kusabab teu didik Agama téa, atuh manéhna balilu pisan kana hukum-hukum agama

18/09/2012 22:11:23 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Jauh kanyaho kana batal haram, bacaeun gé teu nyaho alip bingkeng-bingkeng acan

18/09/2012 22:14:08 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Kabeungharan kapimilikna lain dipaké ibadah, tapi dipaké awuntah, jauh ka daék ngaluarkeun zakat

18/09/2012 22:17:22 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Sodaqoh gé tara tara, Rajakaya ukur dipaké poya-poya, hirupna adigung-adiguna

18/09/2012 22:20:14 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Ukur sababaraha bulan Caca jadi kapala, da ahirna mah manéhna dijagragkeun ka pangadilan

18/09/2012 22:25:10 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Kapanggih ngagasak duit rahayat tangka milyaran. Caca dihukum limabelas taun panjara, hartana kabéh disita

18/09/2012 22:33:27 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Caca karék sadar yén hirupna geuns méngpar

18/09/2012 22:39:14 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Di jero panjara manéhna meunang didikan agama ti para ustad nu ngahaja diondang pikeung méré penerangan agama

18/09/2012 22:41:18 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Caca seja tobat tina sagala laku lampahna nu salah

18/09/2012 22:42:23 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Pa dira jeung bu titi kari kaduhungna, baheula boga anak teu diwanohkeun kana atikan agama

18/09/2012 22:44:07 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Manéhna karék sadar yén hirup di dunya mah moal salilana

18/09/2012 22:46:44 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Hiji waktu maranéhna bakal dipanggil ku nu Maha Agung tur bakal ditanya didikan naon waé nu geus dibikeun ka nu jadi anakna

18/09/2012 22:50:38 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Harita karék sadar yén anak téh titipan ti Alloh pikeun dididik jeung dibimbing dina kahadéan

18/09/2012 22:53:11 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Mun geus kitu... naon hartina harta atuh........ ? ***

18/09/2012 22:57:27 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

sakitu nu tiasa kapedarkeun. hatur nuhun. wilujeng wengi. wassalam

18/09/2012 23:01:34 WIB
Basa Sunda @bahasa_sunda

Yeuh, jalma-jalma anu ariman! geura raksa diri maranéh jeung kulawarga maranéh tina siksaan naraka (QS.At-Tahrim:6)

18/09/2012 23:10:08 WIB

Comment