0
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
Bismillah. Pagi ini insya Allah kita lanjut membahas #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
1. Beberapa butir akhlak penting, sesuai dengan kondisi dan tantangan selama ibadah haji, yaitu: #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
2. Pertama:Ikhlas, yaitu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dan menjauhi perbuatan yg tdk patut /tidak sesuai. #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
3. … dengan ruh dan kesucian ibadah haji dengan niat semata-mata mengharap ridha Allah Swt. #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
4. Jauhkan diri dr sifat2 dan sikap riya’,sum’ah (ingin didengar) org lain, pamer ingin pujian & penghargaan dr manusia.#AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
5. Kedua: Jauhkan diri dari ucapan & perbuatan, bahkan pikiran yg dapat mengarah kpd syirik, menyekutukan Allah Swt, #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
6. Seperti: berlebihan dalam memegang Kabah, Maqam Ibrahim, pagar kuburan Nabi Saw., dan lain-lain. #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
7. Ketiga:Jaga diri dr ucapan2 dosa lisan (afatullisan):dusta, fitnah, penghinaan, taskhiriyyah(memperolok2),ghibah.#AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
8. Keempat:Jauhkan diri dari penyakit hati : suuzhan, hasud, iri, sombong, kikir, takabur, penakut, gila pujian,dll.#AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
9. Kelima: sabar dalam menghadapi dan menyikapi berbagai kesulitan, kepahitan, dan kegagalan. #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
10. Tidak marah2, tidak putus asa dan tidak tergesa-gesa. Tangguh dan cerdas dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan. #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
11. Keenam: ridha atas segala keputusan dan ketentuan Allah Swt. #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
12. Ridha dalam setiap melakukan perintah Allah Swt serta ridha pula menjauhi segala yang dilarangNya. #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
13. Ketujuh:Ta’awun, saling tolong menolong baik dengan tenaga, harta, maupun doa demi doa. #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
14. Kedelapan: Tasamuh (toleransi), menghargai pendapat atau pendirian dan kebiasaan orang lain. #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
15. Tidak memaksakan kehendak dan pendapat sendiri kepada orang lain. #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
16. Kesembilan: syukur atas segala niikmat yang diberikan Allah Swt. #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
17. Nikmat berupa kesempatan, kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan, serta keberhasilan, dan lain-lain. #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
18. Kesepuluh : sadar akan kekhilafan, dan segera memohon maaf kepada sesama dan mhn ampunan kpd Allah Swt.#AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
19. Selama dalam perjalanan ibadah haji sekuat tenaga untuk melaksankan semua perintah Allah (perbuatan wajib) #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
20. … dan semua anjuran Allah dan Rasul-Nya (amalan sunat) #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
21. Tinggalkan hal2 yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, baik perbuatan yang haram maupun yang bernilai makhruh. #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
22. Mengoptimalkan pengabdian, kehusyukan dan kekhdimatan kepada Allah Swt. #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
23. Bersungguh-sungguh untuk berbuat kebajikan kepada setiap orang, #AkhlakDalamBerhaji2
Miftah Faridl @miftahfaridl_ID
24. Tiada malam tanpa qitamul lail, tiada siang tanpa thawaf, bibir dan lidahselalu basah menyebut nama Allah. #AkhlakDalamBerhaji2
Load Remaining (3)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.