Sejarah Khalifah Abdullah bin Zubair RA

Ibnu Zubair merupakan khalifah diluar Bani Umayyah, ia tewas oleh Al-Hajjaj dengan cara disalib. Read More
0
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

Hari ini kami akan coba kultwitkan sejarah Khalifah Abdullah bin Zubeir bin Awwam. Dia khalifah diluar dinasti Bani Umayyah.

18/09/2014 12:18:05 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

1} Abdullah bin Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul 'Uzza bin Qushay Al-Asadi. Dia dipanggil dg sebutan Abu Bakar. #IbnuZubair

18/09/2014 12:18:17 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

2} Dia seorang Sahabat anak seorang Sahabat. Ayahnya adl seorang Sahabat yg mendapat jaminan masuk surga dari Rasulullah. #IbnuZubair

18/09/2014 12:18:29 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

3} Ibunya adalah Asma' binti Abu Bakaf As-Shiddiq. Sedangkan ibu ayahnya (nenek) adalah Shafiyyah bibi Rasulullah. #IbnuZubair

18/09/2014 12:18:47 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

4} Dia lahir di Madinah 20 bulan setelah Hijrahnya Rasulullah. Ada jg yg mengatakan bhw dia dilahirkan pd thn pertama Hijriyah. #IbnuZubair

18/09/2014 12:18:56 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

5} Dia adalah anak kaum Muhajirin pertama yg dilahirkan setelah Hijrah. Kelahirannya mendatngkan kebahagiaan bg kaum Muslimin. #IbnuZubair

18/09/2014 12:19:07 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

6} Sebab orang-orang Yahudi mengatakan: Kami telah menyihir mereka, maka mereka tidak akan pernah melahirkan seorang anak pun. #IbnuZubair

18/09/2014 12:19:16 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

7} Saat kelahirannya Rasulullah men'tahnik'nya (mengolesi langit² mulut) dengan sebiji kurma yg telah dikunyah lalu memberinya nama Abdullah

18/09/2014 12:19:27 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

8} Dia diberi gelar Abu Bakar sesuai dg nama kakeknya. Ia seorang sahabat yg sering kali berpuasa dan melakukan shalat malam. #IbnuZubair

18/09/2014 12:19:38 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

9} Dia meriwayatkan Hadits sebanyak 33 hadits, yg meriwayatkan adalah antaralain: saudaranya 'Urwah bin Zubair, Ibnu Abi Mukaikah, dll.

18/09/2014 12:19:52 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

10} Dia termasuk orang yg tdk mau membaiat Yazid dg melarikan diri dari Madinah ke Mekkah. Dan dia juga tdk mengajak orang membaiat dirinya.

18/09/2014 12:20:00 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

11} Tatkala Yazid meninggal dia dibaiat menjadi Khalifah. Orang² Hijaz, Yaman, Irak dan Khurasan menyatakan ketaatan pada pemerintahannya.

18/09/2014 12:20:12 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

12} Dia memperbaiki bangunan Ka'bah, menjadikannya dua pintu di Maqam Ibrahim. Kemudian dia memasukkan 6 Dzira' kedalam Hijr. #IbnuZubair

18/09/2014 12:20:22 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

13} Dimasa pemerintahannya tidak ada yg tak tunduk kecuali Syam & Mesir karena kedua wilayah itu menyatakan Baiat kpd Muawiyah bin Yazid.

18/09/2014 12:20:32 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

14} Namun masa itu tidak berlangsung lama, sehingga saat Muawiyah meninggal penduduk Syam & Mesir menyatakan kesetiaan pada #IbnuZubair.

18/09/2014 12:20:42 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

15} Namun stlh itu Marwan bin Hakam memberontak. Dia berhasil menaklukkan Syam & Mesir. Hingga ia menetapkn anak'y Abdul Malik sbg pengganti

18/09/2014 12:20:54 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

16} Namun yg lebih tepat adalah apa yg dikatakan oleh Adz-Dzahabi bahwa Marwan tidak dianggap sebagai Amirul Mukminin. #IbnuZubair

18/09/2014 12:21:01 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

17} Menurutnya Marwan adalah seorang pemberontak yg menentang pemerintahan sah Abdullah bin Zubair. #IbnuZubair

18/09/2014 12:21:12 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

18} Pemerintahan yg dianggap sah adalah pemerintahan Abdul Malik bin Marwan tatkala Abdullah bin Zubeir terbunuh. #IbnuZubair

18/09/2014 12:21:21 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

19} Sedangkan Abdullah bin Zubair tetap menjadi Khalifah hingga Abdul Malik mampu mengalahkannya. #IbnuZubair

18/09/2014 12:21:31 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

20} Pada saat itulah Abdul Malik mengutus Al-Hajjaj dg pasukan berjumlab 40 ribu orang utk memerangi Abdullah bin Zubair. #IbnuZubair

18/09/2014 12:21:51 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

21} Hajjaj mengepung #IbnuZubair di Makkah selama beberapa bulan. Dia melempari IbnuZubair dg Manjaniq, ada beberapa yg membelot kpd Hajjaj.

18/09/2014 12:22:03 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

22} Akhirnya Hajjaj memenangkan pertarungan dan membunuh Abdullah bin Zubair dg cara disalib. Ini terjadi hari Selasa 17 Jumadil Ula th 73 H

18/09/2014 12:22:29 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

23} Ibnu Asakir meriwayatkan dari Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar dia berkata: Aku berada dibukit Abi Qubais saat #IbnuZubair..

18/09/2014 12:22:41 WIB
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah

24} saat #IbnuZubair dilempari Manjaniq. Tiba² ku melihat petir berputar berwarna merah membara & membakar sekitar 50 org pelempar manjaniq.

18/09/2014 12:22:55 WIB
Load Remaining (12)

Comment

No comments yet. Write yours!