0
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
Berikut akan kami ketengahkan sejarah tentang #Khalifah #Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra Fathimah az-Zahra, cucu Rasulullah SAW.
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
1} Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib; Abu Muhammad, cucu Rasulullah dan #Khalifah terakhir sebagaimana yang diucapkan Rasulullah. #Hasan
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
2} #Hasan dan Husein adalah dua nama dari nama² penghuni surga, dan tidak ada seorang Arab pun yg memakai nama tersebut dizaman Jahiliyah.
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
3} #Hasan dilahirkan pada pertengahan Ramadhan tahun ke-3 Hijriyah. Dia meriwayatkan beberapa hadits dari Rasulullah.
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
4} #Hasan sangat mirip dengan Rasulullah, nama Al-Hasan diberikan Rasulullah. Dia diaqiqahi dihari ke-7 kelahirannya dan dipotong rambutnya.
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
5} Al-Mufaddhal berkata: Allah menyembunyikan nama #Hasan dan Husein hingga Rasulullah menamai kedua cucunya dengan dua nama tersebut.
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
6} Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, dia berkata: "Tidak ada seorang pun yang amat mirip dengan Rasulullah dari pada #Hasan bin Ali."
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
7} Rasulullah meletakkan #Hasan dipundaknya dan bersabda: اللّهمّ إنّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ. "Ya Allah aku mencintainya maka cintailah ia"
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
8} Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata: #Hasan dan Husein adalah 'Rayhanah'-ku (bunga) di dunia.
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
9} Rasulullah bersabda: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة (رواه الترمذي والحاكم) "#Hasan dan Husein adalah penghulu pemuda penduduk surga"
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
10} At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, Rasulullah ditanya: Siapa dari keluargamu yg paling engkau cintai? Rasul bersabda: "#Hasan dan Husen
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
11} Rasulullah mengeluarkan lidahnya kepada #Hasan bin Ali dan jika dia melihat anak kecil yg berlidah merah dia akan menghiburnya.
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
12} #Hasan memiliki karakter yg demikian banyak. Dia seorang Sayyid, penyabar, tenang pembawaannya, ajeg dlm sikap, pemurah, akhlaq terpuji,
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
13}… tidak menyukai pertengkaran dan pertumpahan darah, banyak kawin, bahkan #Hasan pernah memberi kepada seseorang seratus ribu dirham.
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
14} #Hasan menunaikan ibadah Haji sebanyak 25 kali dengan berjalan kaki, sedangkan binatang qurban dituntun bersamanya. (Riwayat Hakim)
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
15} Umair bin Ishaq berkata: Tidak ada seorangpun yg berbicara dihadapanku yg aku ingin dia tidak berhenti bicara kecuali #Hasan bin Ali.
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
16} #Hasan memangku #Khilafah setelah ayahnya terbunuh. Dia dibaiat oleh orang² Kufah. Tinggal di kufah selama 6 bulan dan beberapa hari.
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
17} Kemudian datang Muawiyah menemui #Hasan. Kemudian ia mengirim utusan dan menyerahkan semua keKhilafahan pada Muawiyah, namun dg syarat..
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
18} namun dg syarat khilafah setelah itu dikembalikan kepadanya, dan jangan sekali² dia menuntut dari penduduk Madinah, Hijaz & Irak..#Hasan
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
19} ..atas apa yang terjadi pada masa pemerintahan ayahnya, dan hendaknya dia (Muawiyah) membayar hutang-hutangnya. #Hasan
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
20} Muawiyah menyetujui apa yang disyaratkan #Hasan. Lalu keduanya melakukan perdamaian. Saat itulah tampak mukjizat Kenabian Rasulullah.
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
21} Saat Rasulullah bersabda: يُصلح الله به بين فِئَتَيْنِ من أمّتي. "Dia akan mendamaikan dua golongan kaum Muslimin yg sedang bertikai"
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
22} Al-Hasan turun dari kursi Khalifah. Balqani menjadikan peristiwa turunnya #Hasan sbg dalil boleh mengundurkan diri dari jabatan tertentu
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
23} #Hasan mengundurkan diri dari Khilafah pd bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriyah. Adapula yg mengatakan pd bulan Rabiul Akhir.
Sejarah Khalifah @SejarahKhalifah
24} Setelah Al-Hasan menyerahkan kekhilafahan, Seseorang berkata kpd #Hasan: "Assalaamu'alaika wahai orang yg menghinakan kaum Muslimin"
Load Remaining (15)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.