ABU BAKAR ASH-SHIDIQ, SANG KHALIFAH RASULULLAH by @Iqblack_kholidi

Chirpified
0
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Abu Bakar Ash-Shiddiq, Sang Khalifah Rasulullah.

30/06/2014 21:34:18 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Ia bernama Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bn Amr bin Ka'ab bn Sa'ad bin Taym bn Murrah bn Lu'ay bin Ghalib, Al Quraisy, At Tamimi.

30/06/2014 21:36:01 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di kakeknya, Murrah.

30/06/2014 21:36:42 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Al Hakim dalam Al Mustadrak dari An-Nazzal bin Sabrah, dia berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

30/06/2014 21:38:11 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

“Wahai Amirul Mukminin, beritahu kami tentang Abu Bakar.”

30/06/2014 21:39:00 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Ali berkata: “Dia adalah orang yg Allah namakan dgn Ash-Shiddiq lewat lisan Jibril, & dgn lisan Muhammad & dia adalah Khalifah Rasulullah..

30/06/2014 21:41:02 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

..Yg rela menjadi pemimpin dalam agama kami, dan kami rela dia menjadi pemimpin untuk dunia kami.”

30/06/2014 21:41:36 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Ad-Daraquthni dan Al Hakim dari Yahya ia berkata; “Saya tidak ingat lagi berapa kali Sayyidina Ali mengatakan diatas mimbar:

30/06/2014 21:42:08 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

“Sesungguhnya Allah menamakan Abu Bakar melalui lisan Nabi-Nya, dan dengan sebutan Ash-Shiddiq.”

30/06/2014 21:42:38 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Ibnu Saad meriwayatkan dari Aisyah seorang laki-laki berkata kepada Aisyah; “coba sebutkan kepada saya gambaran tentang Abu Bakar!.”

30/06/2014 21:44:22 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Aisyah berkata: “..Abu Bakar seorang laki-laki dengan kulit putih, kurus, tidak terlalu lebar bentuk tubuhnya, sedikit membungkuk..

30/06/2014 21:44:52 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

..Ia tidak bisa menahan pakaiannya turun dari pinggang, tulang-tulang wajahnya menonjol..

30/06/2014 21:45:34 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

..kedua matanya cekung, keningnya menonjol, dan pangkal jemarinya datar..”

30/06/2014 21:45:55 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

“..Abu Bakar mewarnai rambutnya dengan daun pacar & katam (nama jenis tumbuhan).”

30/06/2014 21:47:15 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Anas, ia berkata: “..ketika Rasulullah datang ke Madinah,

30/06/2014 21:48:18 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

dan tidak ada salah seorang dari sahabat Nabi yg beruban kecuali Abu Bakar, maka ia menyemirnya dengan daun pacar & katam.

30/06/2014 21:48:51 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Abu Bakar adalah orang yg pertama kali disebut Khalifah, ketika ada sahabat yg memanggil Abu Bakar “Wahai Khalifah Allah!”

30/06/2014 21:50:07 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Abu Bakar menjawab “ Saya Khalifah Rasulullah, dan saya ridha dengannya”.

30/06/2014 21:50:31 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Abu Bakar dilahirkan 2 tahun 2bulan setelah kelahiran Rasulullah. Meninggal dalam usia 63 tahun sebagaimana usia Rasulullah SAW.

30/06/2014 21:53:36 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Ayah Abu Bakar meninggal 6 bulan kemudian dalam usia 97 tahun.

30/06/2014 21:54:12 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Ibnu Umar berkata, Abu Bakar menjadi Khalifah selama 2 tahun 7 bulan.

30/06/2014 21:55:45 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Ia selalu menyertai Baginda Nabi bukan hanya dalam satu peristiwa, ia memiliki jejak sejarah yg indah dalam banyak peristiwa.

30/06/2014 21:57:15 WIB
Iqbal Kholidi @Iqbal__Kholidi

Saat perang Badar, putra Abu Bakar berada dipihak musuh, tatkala sudah masuk Islam ia berkata pada Abu Bakar;

30/06/2014 21:58:43 WIB
Load Remaining (63)

Comment

No comments yet. Write yours!