0
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
Teringat perkataan para alim-ulama yg berkata: "Mengerjakan taubat itu hukumnya wajib dari segala macam dosa.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
Jikalau kemaksiatan itu tjadi antara seorang hamba & antara Allah Ta'ala saja, maka utk btaubat itu harus menetapi 3macam syarat, yaitu:
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
ketiga supaya berniat tidak akan kembali mengulangi perbuatan maksiat itu untuk selama-lamanya.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
kedua ialah supaya merasa menyesal karena telah melakukan kemaksiatan tadi dan
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
Jikalau salah satu dari tiga syarat tersebut di atas itu ada yang ketinggalan maka tidak sah-lah taubatnya.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
Pertama hendaklah menghentikan sama sekali -seketika itu juga- dari kemaksiatan yang dilakukan,
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
Apabila kemaksiatan itu ada hubungannya dengan sesama manusia, maka syarat-syaratnya itu ada empat macam, yaitu
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
tiga syarat sebelumnya yang tersebut di atas dan keempatnya ialah supaya melepaskan tanggungan itu dari hak kawannya.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
Seseorang itu wajiblah bertaubat dari segala macam dosa, tetapi jikalau seseorang itu bertaubat dari sebagian dosanya, Maka...
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
Sudah jelaslah dalil-dalil yang tercantum dalam Kitabullah, Sunnah Rasulullah s.a.w. serta ijma' seluruh umat :
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
Allah Ta'ala berfirman lagi: "Mohon ampunlah kepada Tuhanmu semua dan bertaubatlah kepadaNya." (Hud: 3)
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
Allah Ta'ala bfirman: "Dan btaubatlah engkau semua kpd Allah,hai sekalian org Mu'min, supaya kalian semua mperoleh kbahagiaan"(an-Nur: 31)
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
Taubat nashuha itu wajib dilakukan dengan memenuhi tiga macam syarat sebagaimana di bawah ini, yaitu:
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
b.Btekad bulat untuk memurnikan diri sendiri dari semua perkara dosa tadi tanpa bimbang dan ragu-ragu.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
a.Semua hal2 yg mengakibatkan terkena siksa,krn berupa pbuatan dosa jika dikerjakan,wajib ditinggalkan secara skaligus&tidak diulangi lagi.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
c.Segala perbuatannya jangan dicampuri sesuatu yang mungkin dapat mengotori atau sebab2 yang merusakkan taubatnya itu.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
"Demi Allah, sesungguhnya saya itu memohonkan pengampunan kepada Allah serta bertaubat kepadaNya dalam sehari lebih dari 70x" (HR. Bukhari)
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
Hai sekalian manusia, btaubatlah kepada Allah&mohonlah ampunan dariNya, karena sesungguhnya saya ini btaubat dlm shari 100x" (HR. Muslim)
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
Dalam riwayat Muslim disebutkan demikian: "Sesungguhnya Allah itu lebih GEMBIRA dengan taubat hambaNya
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
...Daripada gembiranya seorang dari engkau semua yang berada di atas kendaraannya yg kemudian kehilangan kendaraannya...
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
...sedangkan di situ ada makanan dan minumannya. Org tadi lalu berputus-asa. Kemudian terus tidur berbaring di bawah naungan sbuah pohon...
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
...Tiba-tiba, Unta-nya itu tampak berdiri di sisinya, lalu ia mengambil ikatnya...
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
...sedang hatinya sudah berputus-asa sama sekali dari kendaraannya tersebut...
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
Karena sangat gembiranya maka ia bkata: "Ya Allah, Engkau adalah hambaku | aku adalah TuhanMu".
Load Remaining (1)

Comment

Login and hide ads.