Shalat Sendirian tapi Suaranya Dikeraskan, Emang Boleh?

Bolehkah ketika shalat sendirian bacaan kita dikeraskan? Simak!
jahr keras sirr bacaan sifat shalat pelan
0
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
MENGERASKAN BACAAN KETIKA SHALAT SENDIRIAN
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
1. Ternyata bacaan dikeraskan ketika shalat sendirian pernah dicontohkan Nabi saw, diantaranya adalah riwayat-riwayat berikut
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
2. Dari Ghudaif ibn Al Harits, beliau pernah bertanya kepada 'A'isyah,
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
"Pernahkah engkau melihat Rasul mengeraskan atau memelankan bacaan Al-Quran?" Ia menjawab, "Kadang beliau mengeraskan...
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
...dan kadang memelankannya." Aku berkata, "Allahu akbar, segala puji bagi Allah yang menjadikan kelapangan dalam perkara ini."
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
(HR. Abu Daud [226], dishahihkan Nawawi dalam Al Majmu' [3/392].)
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
"Bacaan Nabi saw pada malam hari adalah keras secara wajar dan pelan secara wajar."
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
(HR. Abu Daud [1328] dihasankan Nawawi dalam Al Majmu' [3/391] dan Nailul Authar [3/73].)
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
"Bacaan Nabi saw ialah sekira orang di dalam kamar dapat mendengar dan beliau di dalam rumah."
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
(HR. Abu Daud [1327], Nasa'i [4470], Ahmad [2442], dan dihasankan Al Albani dalam Shifah Ash Shalat hal. 78)
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
5. Dan juga dalam riwayat yang agak panjang berikut ini
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
"Suatu malam, Rasul keluar rumah dan mendapati Abu Bakar sedang shalat. Ia memelankan suaranya...
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
...Beliau juga melewati Umar ibn Khaththab yang sedang shalat dan ia mengeraskan suaranya...
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
...Ketika keduanya menghadap Rasul, beliau bertanya, "Hai Abu Bakar, aku tadi malam melewatimu dan engkau shalat dengan suara pelan?"
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
Ia menjawab, "Aku hanya memperdengarkan kepada Dzat yang aku munajati, waha Rasul."
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
Beliau juga bertanya, "Hai Umar, tadi malam aku melewatimu dan engkau shalat dengan suara keras?"
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku hendak membangunkan orang-orang yang tidur dan mengusir setan."
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
Nabi bersabda pada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, keraskan sedikit suaramu." Dan bersabda pada Umar, "Wahai Umar, pelankan sedikit suaramu."
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
(HR. Abu Daud [1329], Baihaqi [4472], Hakim [1/454], dishahihkan dan disepakati oleh Dzahabi dan Nawawi dalam Al Majmu' [3/319]...
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
...Al Albani dalam Shifah Ash Shalat hal. 109)
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
"Jika Ibn Umar tertinggal shalat bersama imam -pada rakaat ketika imam mengeraskan bacaan- apabila imam sudah salam...
Irfan Muhammad Reza @irfan1924
...ia berdiri lalu membaca untuk dirinya rakaat yang ia ganti dan mengeraskan bacaan."
Load Remaining (23)
Login and hide ads.