10 Ciri2 pribadi Muslim Sejati

Hasan al-Banna adalah tokoh besar dalam sejarah dakwah. Beliau pernah menggariskan 10 ciri-ciri penting dalam usaha pembentukan peribadi Muslim.
0
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
Yuk Sahabat MJWJ_JAKARTA, cek TL kita ya.. berikut akan membahas 10 ciri2 pribadi muslim sejati. jgn lupa di Retweet http://t.co/iWCDuaiqSa
Expand pic
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
Aqidah yang bersih (salimul aqidah) merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan aqidah yang bersih......
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
...seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah swt dan dengan ikatan yang kuat itu dia tidak akan menyimpang dari jalan...
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
..dan ketentuan- ketentuan-Nya. Dengan kebersihan dan kemantapan aqidah, seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah.
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
sebagaimana firman-Nya yang artinya:’Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua bagi Allah Tuhan semesta alam’ (QS 6:162).
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
Ibadah yang benar (shahihul ibadah) merupakan salah satu perintah Rasul sallallah ’alaihi wasallam yang penting....
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
....dalam satu hadisnya; beliau menyatakan: ‘solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat.’
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
Akhlak yang kukuh (matinul khuluq) atau akhlak yang mulia merupakan sikap dan prilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim...
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
....baik dalam hubungannya kepada Allah mahupun dengan makhluk-makhluk-Nya.
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat.
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
Allah berfirman yang artinya: ‘Dan sesungguhnya kamu benar- benar memiliki akhlak yang agung’ (QS 68:4).
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
Kekuatan jasmani (qowiyyul jismi) merupakan salah satu sisi peribadi muslim yang harus ada.
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
Kekuatan jasmani bererti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal.
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
Shalat, puasa, zakat dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fizikal yang kuat.
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
Oleh karena itu, kesehatan jasmani harus mndapat perhatian seorang muslim, dan pencegahan dari penyakit jauh lebih utama daripada pengobatan
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
maka Rasulullah sallallah alaihi wasallam bersabda yang artinya: ‘Mu’min yang kuat lebih aku cintai daripada mu’min yang lemah’ (HR. Muslim)
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
5. BERPENGETAHUAN LUAS / INTELEKTUAL DALAM BERPIKIR
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
Intelek dalam berfikir (mutsaqqoful fikri) merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang penting....
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
Karena itu salah satu sifat Rasul adalah fathonah (cerdas) dan Al-Qur’an banyak mengungkap ayat-ayat yang merangsang manusia untuk berfikir
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
firman Allah yang Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang, khamar dan judi. Katakanlah: ‘pada keduanya itu terdapat dosa besar.......
ManJadda WaJada JKT @MJWJ_Jakarta
... dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.’ Dan mereka bertanya kepadamu....
Load Remaining (43)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.