syarat wajib dalam syariat

penerapan kewajiban syar'i yang seharusnya
0
a.mustofa wajdi @wajdiv

Syarat wajib suatu ibadah adalah kondisi-kondisi yang wajibnya suatu ibadah baru bisa dibebankan jika seluruh kondisi itu ada.

17/02/2014 20:44:44 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Jika satu saja syarat wajib itu tidak ada maka tidak ada kewajiban yang harus dibebankan atas orang yang tak memenuhi syarat wajib itu.

17/02/2014 20:47:36 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Syarat wajib bagian bahasan fiqh, yakni yurisprudensi Islam. Karenanya syarat wajib ibadah yang dimaksud adalah ibadah dalam Islam.

17/02/2014 20:56:38 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Tentu syarat wajib suatu ibadah Islam yang pertama adalah Islam itu sendiri. Artinya kewajiban terkait dibebankan atas muslim saja

17/02/2014 21:48:42 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Syariat Islam yang dituangkan dalam fiqh mensyaratkan Islam untuk pembebanan syariat itu sendiri.

17/02/2014 21:50:53 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Orang yang tak beragama Islam atau non muslim tak dibebankan dan tak boleh dibebankan syariat Islam. Demikian sederhana.

17/02/2014 21:53:29 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Tak lagi sederhana dan tampak aneh jika syariat dibebankan kepada non muslim. Seperti kewajiban berjilbab atas seluruh wanita di Aceh.

17/02/2014 21:56:46 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Pembebanan syariat atas yang bukan pemeluk syariat mengingkari akal sehat dan mengingkari syariat itu sendiri.

17/02/2014 22:07:46 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Di antara fungsi syariat ialah menjaga akal sehat. Bersyariat tapi mematikan akal sehat sama saja melemahkan syariat itu sendiri.

17/02/2014 22:15:32 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Selain Islam, syarat wajib suatu ibadah adalah taklif, yakni kondisi personal mencapai usia atau ketentuan baligh dan berakal.

17/02/2014 22:20:24 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Orang yang mewajibkan anak belum dewasa untuk memakai jilbab apalagi cadar perlu dipertanyakan kedewasaannya dalam beragama.

17/02/2014 22:23:36 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Orang yang memaksa orang yang tidak waras untuk menjalankan kewajiban agama perlu dipertanyakan kewarasnnya.

17/02/2014 22:34:54 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Rufi'al qalamu 'an tsalatsin minhum. Ashshabiyy, wal majnun, wanna-im, atau seperti yang diucapkan Nabi.

17/02/2014 22:40:54 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Terhadap tiga orang tidak ada kewajiban hukum yang harus dibebankan. Mereka itu anak kecil, orang gila dan orang tidur.

17/02/2014 22:44:30 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Sebagian ibadah wajib cuma atas yang mampu. Ithaqah atau kesanggupan merupakan syarat seseorang dibebankan kewajiban syar'i..

17/02/2014 22:55:10 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Ketidakmampuan seperti sakit dan usia lanjut bisa melepaskan seorang dari kewajiban. Biasanya dengan melaksanakan kewajiban penggantinya.

17/02/2014 23:00:02 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul 'usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian.

17/02/2014 23:02:01 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Mempermudah diri dengan standar minimal lebih baik ketimbang mempersulit diri dan memaksa orang untuk ikut bersulit-sulit dalam agama.

17/02/2014 23:03:48 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Ibadah seperti solat dan puasa juga mensyaratkan wajib melaksanakan dalam keadaan normal jika seseorang tidak dalam perjalanan/musafir.

17/02/2014 23:06:49 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Jika tidak mukim maka puasa boleh ditinggalkan dan solat boleh dikurangi/diqashar jumlah rakaatnya. Sebuah dispensasi syara'.

17/02/2014 23:09:32 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Tentu dispensasi syara' itu dengan beberapa ketentuan dan kewajiban lain yang lebih ringan daripada biasanya.

17/02/2014 23:10:36 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Yang jelas ada keringanan atas orang yang memang perlu mendapat keringanan. Kalau mempersulit namanya bukan Syariat, tapi birokrat.

17/02/2014 23:13:38 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Hanya saja saudara kita yang mengaku memperjuangkan syariat bertindak seperti birokrat. Kaku, keras, saklek, dan cenderung kejam.

17/02/2014 23:16:06 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Bulan puasa warteg-warteg disuruh tutup atas nama syariat. Padahal syariat itu punya keringanan untuk mereka yang perlu keringanan.

17/02/2014 23:18:30 WIB
a.mustofa wajdi @wajdiv

Betapa banyak orang yang memang kebetulan ia musafir dan perlu berbuka dan butuh tempat untuk sedikit makan-minum.

17/02/2014 23:20:39 WIB
Load Remaining (5)

Comment

No comments yet. Write yours!