#KekasihTuhan *Bagaimana cara menjadi kekasih Tuhan???

Kekasih Tuhan *Bagaimana cara menjadi kekasih Tuhan???
4
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

1. *Kecintaan keapda Tuhan dapat digambarkan dalam dua konsep:

11/02/2014 15:03:39 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

2. 1. Kecintaan hamba dengan Tuhan dan Tuhan menjadi Sang Kinasih.

11/02/2014 15:04:59 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

3. 2. Kecintaan Tuhan dengan para para hamba dan para hamba menjadi sang kekasih.

11/02/2014 15:05:18 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

4. Adapun yang menjadi pertanyaan di sini adalah konsep yang kedua.

11/02/2014 15:05:48 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

5. Tentu saja seluruh eksisten di semesta raya, sebagai makhluk dan merupakan kreasi dari Sang Pencipta, adalah kekasih Allah Swt.

11/02/2014 15:06:05 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

6. Akan tetapi yang dimaksud dengan hubb (cinta) yang mengemuka pada ayat dan riwayat adalah yang bermakna khusus,

11/02/2014 15:06:32 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

7. yaitu tersingkapnya pelbagai hijab dan keceriaan batin hamba yang mendapat inayah (perhatian) dan lutfh (kelembutan) Allah Swt.

11/02/2014 15:06:52 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

8. Terkadang kita berhdpan dgn ayat & riwayat yg menggunakan pelbgai barometer & teraju universal yg menjlaskan jlan2 utk mjd kekasih Tuhan.

11/02/2014 15:08:22 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

9. Seperti ketaatan, mengikuti Rasulullah Saw, mecintai Allah, mengamalkan segala yang wajib dan mustahab,

11/02/2014 15:08:40 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

10. serta meninggalkan segala yg haram dan makruh, dan terkadang juga kita bersua dengan hal2 partikular yg termaktub dari ayat dan riwayat.

11/02/2014 15:08:54 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

11. Dengan kata lain, iman kepada Tuhan dan hari Kiamat, membenarkan para nabi dan kenabian Nabi Muhammad Saw,

11/02/2014 15:09:21 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

12. menerima wilayah 12 Imam Maksum As, dan menghindar dari kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, dan memiliki pengetahuan pd tataran akidah;

11/02/2014 15:10:39 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

13. melaksanakan seluruh syariat Islam dan tiadanya diskriminasi dalam melaksanakan seluruh hukum agama,

11/02/2014 15:10:56 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

14. mengikuti sepenuhnya perintah Allah Swt tanpa tedeng aling-aling, Rasulullah Saw dan para Imam Maksum As,

11/02/2014 15:11:13 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

15. tiadanya kerusakan dan bersikap congkak, melanggar aturan-aturan agama, makhluk2 Tuhan, sahabat Allah dan Rasul-Nya pada tataran amal;

11/02/2014 15:11:36 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

16. dan menghiasi jiwa dan batin dengan sifat-sifat mulia dan terpuji, dan mengosongkannya dari pelbagai sifat tercela pada arsy akhlak;

11/02/2014 15:11:53 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

17. kesemua ini merupakan hal-hal yang menjadi sebab berseminya kecintaan dan kedekatan

11/02/2014 15:12:20 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

18. serta membuat manusia mampu meraup derajat yang menjulang di sisi Allah Swt, Rasulullah Saw dan para Imam Maksum As.

11/02/2014 15:12:32 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

19. Dan hal ini bermakna sampainya manusia kepada kesempurnaan dan tujuan penciptaannya yaitu “Qurb indaLlah” (kedekatan di sisi Allah Swt).

11/02/2014 15:12:53 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

20. *Dalam kaitannya dengan Tuhan, kecintaan dapat digambarkan dalam dua konsep:

11/02/2014 15:13:13 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

21. 1. Kecintaan para hamba kepada Tuhan dan Tuhan menjadi Sang Kinasih.

11/02/2014 15:13:38 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

22. 2. Kecintaan Tuhan kepada para hamba dan para hamba menjadi kekasih Tuhan sebagaimana yang disinggung dalam al-Qur’an,

11/02/2014 15:14:18 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

23. “Yuhibbuhum wa yuhibbunah” (Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah) (Qs. Al-Maidah [5]:54)

11/02/2014 15:14:28 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

24. Yang mengemuka menjadi pertanyaan di sini adalah kecintaan bagian kedua yaitu para hamba menjadi kekasih Allah Swt.

11/02/2014 15:14:45 WIB
Load Remaining (124)

Comment

No comments yet. Write yours!