#NasehatSufi *Khauf dan Khasyyah*

#NasehatSufi *Khauf dan Khasyyah*
DAN
3
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

1. Wahai sudaraku yang mulia, takutlah kepada Allah 'azza wa jalla dan ingatlah akan keagungan dan kebesaran-Nya,

31/01/2014 20:50:32 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

2. hendaklah engkau senantiasa memikirkan tentang hal ihwal hari perhitungan amal dan ingatlah berbagai macam azab Allah Swt.

31/01/2014 20:50:48 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

3. Gambarkanlah tentang kematian dan kesulitan yang akan terjadi di alam barzakh dan pembalasan pada hari kiamat,

31/01/2014 20:51:02 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

4. baca dan renungkanlah ayat2t dan riwayat-riwayat yang berhubungan dengan surga, neraka dan hal ihwal orang2 yg takwa dan orang2 yg saleh.

31/01/2014 20:51:34 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

5. Ketahuilah, bhw setiap kali makrifah dan pengetahuan seorg hamba tentang kebesaran Khaliq Sang Pencipta yang Maha Agung itu bertambah,

31/01/2014 20:52:53 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

6. maka ia akan lebih banyak mengetahui aib dan cacat dalam dirinya dan akan bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Swt.

31/01/2014 20:53:02 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

7. Sesungguhnya Allah Swt menisbatkan khauf dan khasyyah kepada-Nya dengan takut dan khasyyahnya para ulama. Allah Swt berfirman:

31/01/2014 20:53:10 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

8. "Sesungguhnya di antara para hamba-hamba- Nya hanya para ulamalah yang takut kepada Allah Swt "(Qs. al-Faathir:28)

31/01/2014 20:53:49 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

9. Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya aku adalah hamba yang paling takut kepada Allah Swt"

31/01/2014 20:54:18 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

10. Seorang perawi yang bernama Sa'labi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Abi Ishaq dari Abi Huzaifah

31/01/2014 20:54:48 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

11. bahwa seorang sahabat nabi berkata kepada beliau: "Ya Rasulallah, betapa cepatnya engkau beruban",

31/01/2014 20:54:53 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

12. Rasul Saw menjawab: "Sesungguhnya Hud dan saudari-saudarinya telah membuatku beruban"

31/01/2014 20:55:06 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

13. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Sawbersabda: "Telah membuatku beruban surat Hud, Waqiah, Mursalat, dan 'Amma Yatasaalun"

31/01/2014 20:55:18 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

14. Walaupun engkau belum pernah berjumpa dan melihat para nabi, tetapi pasti engkau telah mendengar kisah-kisah tentang takutnya para nabi

31/01/2014 20:55:38 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

15. dan para muqarrabbin (orang-orang yang dekat dengan Allah Swt), ghaibubah-nya Amirul mu'minin 'Ali bin Abi Talib As

31/01/2014 20:55:55 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

16. dan tadarruk-nya Sayyidus Sajidin di dalam munajat-munajatnya.

31/01/2014 20:56:01 WIB
Lady Zeebo #NKRIHargaMati @Lady_Zeebo

17. Demikian rasa takut akan mengantarkan kita kepada Allah Swt. @TafsirHikmah CC:

31/01/2014 20:57:33 WIB

Comment

No comments yet. Write yours!