0
Majalah Fahma @majalahfahma
Ada 4 macam manusia yang perlu diperhatika : Pertama : Seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu. #renunganfahma #majalahfahma
Majalah Fahma @majalahfahma
Dia bertakwa kepada Tuhannya dan mempererat hubungan kekeluargaan serta mengetahui pula haknya Allah >>
Majalah Fahma @majalahfahma
>> dalam apa yang dimilikinya itu, dialah seutama-utamanya #renunganfahma #majalahfahma
Majalah Fahma @majalahfahma
Kedua : Seseorang hamba yang dikaruniai ilmu tanpa harta. #renunganfahma #majalahfahma
Majalah Fahma @majalahfahma
Orang itu benar niatannya, lalu ia berkata: "Andaikata sy mempunyai harta, niscaya sy akan melakukan sebagaimana yg dilakukan si Fulan itu
Majalah Fahma @majalahfahma
Karena niatannya tadi, pahalanya sama antara ia dengan orang yang akan dicontohnya #renunganfahma #majalahfahma
Majalah Fahma @majalahfahma
Ketiga : Seseorang hamba yang dikaruniai harta tanpa ilmu. #renunganfahma #majalahfahma
Majalah Fahma @majalahfahma
kemudian ia mempergunakan hartanya dalam hal-hal yang buruk. #renunganfahma #majalahfahma
Majalah Fahma @majalahfahma
Serta ia tidak pula bertakwa kepada Tuhannya dan tidak suka mempereratkan tali kekeluargaannya, >>
Majalah Fahma @majalahfahma
>> bahkan tidak pula mengetahui hak-hak Allah dalam hartanya itu, maka dialah seburuk-buruk hamba #renunganfahma #majalahfahma
Majalah Fahma @majalahfahma
Keempat : Seseorang hamba yang tidak dikaruniai harta dan tidak pula ilmu. #renunganfahma #majalahfahma
Majalah Fahma @majalahfahma
Lalu ia berkata: "Andaikata saya mempunyai harta niscayalah saya akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh si Fulan. #renunganfahma
Majalah Fahma @majalahfahma
Maka orang ini karena niatannya adalah sama dosanya dengan orang yang akan dicontohnya itu. #renunganfahma #majalahfahma

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.