0
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
1.Pada masa Jahiliyah tersebutlah seorang penyair wanita ulung bernama al-Khansa. Syair-syairnya begitu memikat.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
2.Simaklah syiar ratapan terbaik yang pernah diciptakannya , sesaat setelah kematian saudaranya yang bernama Shakr.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
3.Al-Khansa bernama Tamadhar binti Amru bin al-Haris bin asy-Syarid.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
4.Cahaya Islam yang ditebarkan Rasulullah di Jazirah Arab telah mengetuk pintu kesadarannya.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
5. Bersama beberapa orang dari kaumnya, sang penyair menghadap Rasulullah SAW.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
6.Ia menyatakan keislamannya dan bertekad membangun aqidah tauhid. Sang penyair pun menjadi seorang Muslimah yang baik.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
7. Ia pun menjadi salah seorang Muslimah teladan sekaligus figur cemerlang dalam keberanian dan kemuliaan diri.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
8.Al-Khansa menjadi teladan mulia bagi para ibu Muslimah.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
9.Suatu ketika Rasulullah SAW memintanya bersyair. Pemimpin terbaik sepanjang zaman itu mengagumi bait-bait syair al-Khansa'.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
10.Suatu ketika Adi bin Hatim dan saudarinya, Safanah binti Hatim datang ke Madinah dan menghadap Rasulullah SAW,
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
11.mereka berkata, "Ya Rasuluilah, dalam golongan kami ada orang yang paling pandai dalam bersyair
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
12.dan orang yang paling pemurah hati, serta orang yang paling pandai berkuda."
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
13.Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah mereka itu. Sebutkanlah namanya." Adi menjawab ;
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
14."Adapun yang paling pandai bersyair adalah Umruul Qais bin Hujr,
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
15.dan orang yang paling pemurah hati adalah Hatim Ath-Thai, ayahku.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
16.Dan yang paling pandai berkuda adalah Amru bin Madikariba."
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
17.Rasulullah SAW berkata, "Apa yang telah engkau katakan itu salah, wahai Adi.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
18. Orang yang paling pandai bersyair adalah Al-Khansa binti Amru, dan orang yang paling murah hati adalah Muhammad Rasulullah SAW,
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
19.dan orang yang paling pandai berkuda adalah Ali bin Abi Thalib."
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
20.Al-Khansa menikah dengan Rawahah bin Abdul Aziz As Sulami.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
21.Dari pernikahan itu ia mendapatkan empat orang anak lelaki.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
22.Dan melalui pembinaan dan pendidikan di bawah naungannya, keempat anak lelakinya ini telah menjadi pahlawan-pahlawan Islam yang terkenal.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
23.Al-Khansa sendiri terkenal sebagai ibu dari para syuhada.Ia adalah seorang ibu yang tegar.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
24.Al-Khansa telah berhasil mendidik keempat anaknya. Kelak keempat anak lelakinya gugur syahid di medan Qadisiyah.
Load Remaining (18)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.