"Kisah Al-Khansa Ahli Penyair Dan Ibu Para Syuhada" by @PenyebarKisah

0
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
1.Pada masa Jahiliyah tersebutlah seorang penyair wanita ulung bernama al-Khansa. Syair-syairnya begitu memikat.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
2.Simaklah syiar ratapan terbaik yang pernah diciptakannya , sesaat setelah kematian saudaranya yang bernama Shakr.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
3.Al-Khansa bernama Tamadhar binti Amru bin al-Haris bin asy-Syarid.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
4.Cahaya Islam yang ditebarkan Rasulullah di Jazirah Arab telah mengetuk pintu kesadarannya.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
5. Bersama beberapa orang dari kaumnya, sang penyair menghadap Rasulullah SAW.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
6.Ia menyatakan keislamannya dan bertekad membangun aqidah tauhid. Sang penyair pun menjadi seorang Muslimah yang baik.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
7. Ia pun menjadi salah seorang Muslimah teladan sekaligus figur cemerlang dalam keberanian dan kemuliaan diri.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
8.Al-Khansa menjadi teladan mulia bagi para ibu Muslimah.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
9.Suatu ketika Rasulullah SAW memintanya bersyair. Pemimpin terbaik sepanjang zaman itu mengagumi bait-bait syair al-Khansa'.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
10.Suatu ketika Adi bin Hatim dan saudarinya, Safanah binti Hatim datang ke Madinah dan menghadap Rasulullah SAW,
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
11.mereka berkata, "Ya Rasuluilah, dalam golongan kami ada orang yang paling pandai dalam bersyair
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
12.dan orang yang paling pemurah hati, serta orang yang paling pandai berkuda."
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
13.Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah mereka itu. Sebutkanlah namanya." Adi menjawab ;
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
14."Adapun yang paling pandai bersyair adalah Umruul Qais bin Hujr,
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
15.dan orang yang paling pemurah hati adalah Hatim Ath-Thai, ayahku.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
16.Dan yang paling pandai berkuda adalah Amru bin Madikariba."
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
17.Rasulullah SAW berkata, "Apa yang telah engkau katakan itu salah, wahai Adi.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
18. Orang yang paling pandai bersyair adalah Al-Khansa binti Amru, dan orang yang paling murah hati adalah Muhammad Rasulullah SAW,
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
19.dan orang yang paling pandai berkuda adalah Ali bin Abi Thalib."
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
20.Al-Khansa menikah dengan Rawahah bin Abdul Aziz As Sulami.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
21.Dari pernikahan itu ia mendapatkan empat orang anak lelaki.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
22.Dan melalui pembinaan dan pendidikan di bawah naungannya, keempat anak lelakinya ini telah menjadi pahlawan-pahlawan Islam yang terkenal.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
23.Al-Khansa sendiri terkenal sebagai ibu dari para syuhada.Ia adalah seorang ibu yang tegar.
Alila_Bekasi @Alila_Bekasi
24.Al-Khansa telah berhasil mendidik keempat anaknya. Kelak keempat anak lelakinya gugur syahid di medan Qadisiyah.
Load Remaining (18)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.